Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ (SEC) за първи път пусна инструкции за отчитане заплащането на труда на високопоставените сътрудници на американските компании. В основата на тази система е идеята да се правят сравнения между заплатите на топ мениджърите и средното равнище на заплащане в компаниите,у където те работят, пише The Wall Street Journal.

SEC задължи компаниите да дават информация за съотношението между заплатите на техните сътрудници в различните отчети, които те регулярно са длъжни да представят в Комисията. Първата информация с новите данни ще бъде в отчетите за финансовия период, започващ от 1 януари 207 година .

От комисията поясниха, че компаниите са длъжни да изберат ден от последните три месеца на финансовата година, като дата за оценка на заплатите на техните сътрудници. От този отчет са изключени наети чуждестранни сътрудници, както и работници, наети от компанията по договор от несвързани с нея трети юридически лица.

Много транснационални компании вече започнаха да въвеждат в действие процесите по събиране и обработване на съответните данни за работните заплати, за да отговорят на новите изисквания на SEC. Но редица от тях ще имат проблеми с навременното получаване на данни и ще успеят да са готови да изпълнят изискванията чак в началото на 2018 година посочва изданието, цитирано от rns.online.