Продажбите на елетромобили в Европа растат. Регистрираните нови електрически превозни средства, работещи изцяло на батерии, на автомобилния пазар в ЕС през миналата година са представлявали 12,1% от всички продажби на нови коли. Това е ръст с 3% на годишна база, според данни на Асоциацията на европейските автомобилни производители (ACEA). България не е изключение и тук все по-често можем да видим електромобили по пътищата. Тенденцията сочи, че те ще стават по-достъпни. Какво обаче трябва да знаем за застраховката на един електромобил, на какви покрития можем да разчитаме и има ли разлики със застраховките за автомобили с двигатели с вътрешно горене. Money.bg разговаря c Калин Желев, yпpaвитeл нa УниKpeдит Зacтpaxoвaтeлeн Бpoĸep.

Все по-често виждаме електромобили по българските пътища. Кои са най-големите рискове, свързани с електромобилите?

Според наши наблюдения все още най-големият риск остава ограниченият пробег. Интересното е, че всъщност това води до по-ниска средна скорост, което е предпоставка за по-малко сериозни пътни произшествия. Разбира се, за това спомага и обстоятелството, че все още хората предпочитат да управляват автомобилите си сами, независимо от предлаганите от производителите автономни функции. Имайки предвид значително по-малкия брой части в един електромобил, то най-вероятно той ще бъде и по-малко податлив на механични повреди.

Знаем, че електромобилите са доста по-недостъпни от тези с двигател с вътрешно горене, знаем, че батерията на една електрическа кола също е много скъпа. Значи ли това и по-висока цена на застраховката?

Преди всичко смятам, че автомобилите с електрически двигатели стават все по-достъпни. Цената на застраховката се формира от очакването на застрахователя за стойността на вероятната щета, както и от честотата на застрахователните събития. При автомобилите с ДВГ стойността на ключовите компоненти е много по-равномерно разпределена върху целия автомобил. Както правилно отбелязахте, батериите остават най-скъпата част при електромобилите, формирайки значителна част от стойността им. Поставянето им в задната част на купето, прави дори и една малка, на пръв поглед, катастрофа да струва доста скъпо на застрахователя. Независимо от това, цените на застраховките за електромобили в България са на нивото на тези за другите автомобили, а в някои случаи и по-ниски. От личния ни опит със застрахователите, наблюдаваме тенденция, че все повече обмислят възможността за тяхното увеличение, предвид високия размер на единичните щети.

Снимка 622971

Калин Желев, yпpaвитeл нa УниKpeдит Зacтpaxoвaтeлeн Бpoĸep

Адаптира ли се застрахователният пазар към електромобилите или все още не всички застрахователи предлагат подобна защита? Какви са покритията, на които можем да разчитаме?

В никакъв случай не може да се говори за "дискриминация" на електромобилите от страна на застрахователите. Дори наблюдаваме случаи, в които те застраховат големи електрически автопаркове, независимо че обезщетенията значително надвишават получените премии.

Покритите рискове са същите, като тези при автомобилите с ДВГ, като ние oт УниKpeдит Зacтpaxoвaтeлeн Бpoĸep предлагаме специален застрахователен пакет включващ: пълна застраховка "Каско"; безплатна застраховка "Гражданска отговорност" за клиенти на УниКредит Булбанк, 24/7 помощ в случай на застрахователно събитие, както и репатриране на електромобила до най-близката зарядна станция при загуба на заряд.

"Зелени заедно"

е общ проект на Money.bg и Webcafe.bg, който обръща внимание на екологичните тенденции - както в ежедневието на всеки от нас, така и в бизнеса.

Научете повече тук:

zelenizaedno.bg

Освен навлизането на електромобилите по-сериозно в нашето ежедневие, българската енергетика се радва на лавина от нови ВЕИ проекти. УниKpeдит Зacтpaxoвaтeлeн Бpoĸep предлага застрахователни решения и в тази област. 

Много компании в България инвестираха в създаването на ВЕИ мощности - за собствено ползване или за продажба на енергия. Кои са най-големите рискове, свързани с подобни проекти?

Фактът, че фотоволтаичните паркове са изцяло на открито, често пъти в отдалечени места, ги прави много по-изложени на всякакви природни бедствия. Най-често фотоволтаичните паркове стават жертва на горски или полски пожари, като най-голямата единична щета в България е в резултат на такъв риск. В световен мащаб, най-голямото обезщетение (близо 70 млн. долара) е платено в резултат от градушка през 2019 г. За съжаление екстремното време утежнява още повече риска при възобновяемите източници. Според доклад от GCube Insurance Services (водещ застраховател в областта на ВЕИ), над 70% от щетите върху соларните паркове през последните 10 години са настъпили след 2017 г. В резултат на това средната щета при соларни и вятърни паркове в момента е вече над 300% по-висока, от тази преди 2015 г. Важно е да се отбележи, че горните суми са комбинираните загуби от материални щети и загуба на печалба от прекъсване на дейността.

Засега България е пощадена от големи щети, вследствие на природни бедствия, макар че силните ветрове преди няколко месеца, нанесоха щети за стотици хиляди левове на редица фотоволтаици в Южна България.

Снимка 621361

Източник: Източник: Maria Gallucci/IEEE Spectrum

Щети нанесени на 24 MW фотоволтаичен парк в Пуерто Рико от урагана Мария през 2018 г.  

УниКредит Застрахователен Брокер предлага консултация за бизнеса през всички етапи на проекта от строителството до експлоатацията, както и разработка на план за намаляване на възможните рискове през компанията. Какво би включвал един подобен план и консултация?

Загрижеността за изменението на климата и подкрепата за екологичните, социалните и управленските съображения (ESG) нарастват и преходът към зелена енергия от повечето пазарни сегменти се ускорява. Индустрията на възобновяемите източници и инвестирането в нови технологии продължава да расте с бързи темпове, което е причина енергийните компании да се изправят пред значителни предизвикателства и широко обхватни рискове. Важно за нас е да се запознаем в дълбочина с проекта, започвайки от изграждането му, тестовата фаза и по-нататъшната експлоатация. Оценяваме риска, вземайки предвид редица фактори, като местоположение, етапи на строителство, канали на доставка и мерки за сигурност. На база на оценката на риска, ние от УниКредит Застрахователен Брокер предлагаме комбинация от покрития, които да минимизират загубите по време на всеки един етап от живота на соларния парк. Също така, правим предложения за мерките, които биха накарали застрахователите да структурират най-изгодната цена за застраховката. Често пъти, правилната превенция на риска спестява бъдещи ресурси в случай на щета.

Посочвате, че се структурира подходящата комбинация от застраховки за защита при изграждането и експлоатацията на активи за производство на възобновяема енергия. За какви видове застраховки става въпрос?

Имайки предвид сложността на рисковете ние винаги препоръчваме да се сключват т. нар. "Всички рискове" застраховки. Важното при тях е, че застрахователят покрива всичко с изключение на изрично посочените изключения. Това дава широчина на покритието, което е непостижимо при обичайните застраховки.

По време на строителството и тестването предлагаме комбинация от материални рискове и предварителна загуба на печалба. Последното дава възможност да се ограничат загубите от липса на приходи и печалба, ако пускането на соларния парк е забавено заради щета, покрита по секцията за материални загуби.

След пускането в експлоатация, фотоволтаиците имат нужда от застраховка на материални щети, резултат както от пожар и природни бедствия, така и то механични повреди. Второто се покрива от гаранцията, но тя не покрива евентуалната загуба на печалба от прекъсването на дейността, породено от механичните повреди.

В случай на необходимост можем да осигурим и застраховка на вземанията от потенциалните offtakers, покритие за непредвидена загуба на печалба, както и застраховки на гаранции, които се изискват съгласно PPA.

В случаите, когато става дума за соларни паркове, построени за задоволяване на собствените нужди, сме разработили специално разширение, което покрива увеличените разходи за закупуване на електричество, ако инсталацията не работи заради щета или загуба вследствие на материална щета, покрита по застраховката.

Предлаганите от нас решения са застраховани при първокласни застрахователи, както на българския пазар, така и при международни лидери по този вид застраховане - компании с рейтинг А и АА.

Какви са изискванията, които трябва да покрие проекта ни, за да може да бъде застрахован? Може ли застраховката да бъде сключена за дълъг период - например 10-20 години?

Основните изисквания, поставяни от застрахователите, са свързани с наличието на подходяща охранителна инсталация, мълниезащита, поддържане на 5-метрова окосена полоса, за да са намали риска от прехвърляне на пожар и защита на подземните кабели. Застрахователите оценяват високо наличието на достатъчно резервни части (панели, инвертори), което да намали времето за възстановяване на производството. Колкото повече от горните изисквания са изпълнени, толкова цената е по-ниска. За съжаление застраховката на ВЕИ става все по-трудна, предвид големите щети, които ограничават презастрахователния пазар. Затова многогодишните застраховки са по-скоро изключение. Много е важно да се намери дългогодишен партньор, който има възможност да предложи правилна ценова политик и да осигури на клиентите защита и при по-големи щети.

"Зелени заедно" показва добрите примери и важните съвети - всичко, което трябва да знаем по пътя към по-природосъобразно съществуване, работа и правене на бизнес. Проектът се осъществява с подкрепата на Кауфланд България, UniCredit Bulbank, Cargotec, RÖFIX, Insaoil, GreenPoint Logistics, Toki.bg, Инвестбанк, BILLA България.