Близо половината от българите на възраст между 25 и 34 години (47,7%) все още са живели с родителите си през 2014 г., сочат данни на европейската статистическа служба Евростат.

По този показател първенци са гражданите на Македония, като 61,1% от хората на възраст между 25 и 34 години са живели с родителите си през 2014 г. Следват сърбите (57,5%) и хърватите (57,1%).

53,7 на сто от словаците все още са живели с родителите си до 34-годишна възраст преди две години, след тях се нареждат гърците (51,5%), италианците (48,4%) и румънците (47,9%).

Делът на младите хора, които не са се отделили от първото си семейство до 34 години, през 2014 г. е бил най-нисък в скандинавските страни: Дания (3%), Швеция (3,7%), Финландия (4%) и Норвегия (5%).

Средният дял на хората между 25 и 34 години, които живеят с родителите си, за 28-те страни членки на ЕС е бил 28,9 на сто през 2014 г.

При разбивка на полова основа се установява, че у нас 62,2% от мъжете между 25 и 34 години все още са живеели с родителите си през 2014 г. Първи в класацията отново са били македонците, следвани от сърбите и хърватите.

Българските мъже са се нареждали на четвърто място в Европа по най-продължително живеене с родителите си.

За разлика от мъжете делът на младите жени до 34-годишна възраст, които не са се изнесли от дома си, е бил сравнително по-малък – 32,4 на сто.

Данните за 2015 г. показват напредък в България – общо 44,2% от гражданите на възраст 25-34 години все още са живеели с родителите си, което е намаление от 3,5 на сто спрямо 2014 г.

Над 50% от българите разчитат на финансова подкрепа от родителите

Над 50% от българите разчитат на финансова подкрепа от родителите

Но и 28% от тях се грижат за възрастните