По 556,55 лв. са необходими на човек за месечната издръжка на живот у нас. По 2226 лв. на месец са нужни на четиричленно семейство, като тази сума включва храна, жилище, здравеопазване, образование, транспорт и почивка.

Това показват изчисленията в доклада на КНСБ за потребителските цени и издръжката на живот за месец юни 2016 г.

Данните в него сочат, че в сила продължава да бъде тенденцията на спад в средните нива на сумата за покриване на месечните разходи. През миналия месец тя се е свила с 0,2%, а на годишна база – с 1%.

От КНСБ посочват, че намалението на стойността на издръжката на живота се дължи най-вече на сезонното поевтиняване на хранителните стоки през юни.

В същото време леко поскъпване има при нехранителните продукти, най-вече при ВиК услугите, облеклото, транспорта и хотелиерските услуги.

Изчисленията в доклада показват, че границата на абсолютна бедност в България, която се изчислява на база на потребителска кошница от 100 жизненоважни стоки и услуги, е достигнала 295 лв. на човек през миналия месец.

При този показател има намаление от 0,6% на тримесечна база, но повишение с 0,1% на годишна.