Азербайджан вече доставя газ на Италия - през Грузия, Турция и Гърция. Скоро и България ще се възползва от тези доставки - в резултат на успешната стратегия на ЕС.

Европейският съюз предприе важна стъпка към стратегическата си цел - диверсификация на доставчиците и маршрутите за доставка на природен газ, за да намали зависимостта си от "Газпром" и от Русия. След продължило четири и половина години строителство, от 15 ноември по Трансадриатическия тръбопровод TAP (Trans Adriatic Pipeline) тече газ от Азербайджан към ЕС. Това е т.нар. Южен газов коридор, който заобикаля Русия и минава от Азербайджан през Грузия и цялата територия на Турция.

Този път шумна церемония нямаше - както заради напрегнатите отношения между Турция и Гърция заради находищата на газ в Средиземно море, така и вероятно заради пандемията от коронавирус. Въпреки липсата на речи обаче събитието никак не е маловажно - ЕС успя да си осигури газ независимо от Русия. Засега става дума за 10 милиарда кубически метра годишно, но мощността на ТАР може да бъде удвоена.

Снимка 356149

Източник: APA

Конкурент на "Турски поток"

Недовършеният руски газопровод "Северен поток-2" е много по-мощен - неговият капацитет може да достигне 55 млрд. кубически метра. А мощността на втората тръба на "Турски поток", предвидена да снабдява държавите от Югоизточна Европа и до голяма степен конкурентна на ТАР, е сходна - 15,75 милиарда кубически метра.

Този обем обаче не би могъл да бъде достигнат преди втората половина на 2022-а година, докогато трябва да е готова съответната инфраструктура в Унгария, преди строителството да продължи към Австрия. За момента се достроява продължение на тази тръба в България към Сърбия, като работата трябва да завърши през декември.

България вече от година получава руски газ по втората тръба на "Турски поток", но от 1 януари 2021-а година смята да започне да внася и азербайджански газ. За тази цел до края на годината трябва да бъде достроен газопроводът IGB - т.нар. междусистемна газова връзка Гърция-България, която се ползва с подкрепата на ЕС.

Снимка 454934

Източник: iStock

Край на зависимостта на България от "Газпром"

Когато IGB стане готов и свърже газотранспортните системи на Гърция и България, България ще може да купува не само азербайджански газ от ТАP, но и да внася втечнен газ от гръцкия терминал Ревитуса, а в перспектива - и от терминала за регазификация на втечнен газ край Александруполис. Проектната мощност на IGB е 3 милиарда кубически метра годишно с възможност за увеличение до пет милиарда.

Ако се има предвид, че през 2019-а година "Газпром" е доставил на България 2,4 милиарда кубически метра, става ясно, че чрез пускането в експлоатация на TAP и IGB една от най-зависимите от Русия държави-членки на ЕС ще постигне радикална диверсификация на своите доставчици и на пътищата за доставки.

Това не означава, че България ще прекрати покупките на големи количества от "Газпром", но нейните позиции на преговорите за цените и условията ще се подобрят рязко - щом руската компания изгуби своето почти монополно положение на българския пазар.