Управляващият орган на Оперативна програма "Региони в растеж“ одобри първите четиринадесет проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за Агенция "Пътна инфраструктура“.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по одобрените проекти възлиза на 180 млн. лв. Те са насочени към реконструкция и рехабилитация на второкласни и третокласни пътища в областите Варна, Враца, Габрово, Добрич, Кюстендил, Плевен, Разград, Силистра, Сливен, София и Стара Загора.

Дължината  на предвидените за рехабилитация/реконструкция пътни отсечки е 248 километра. 

Инвестициите са предназначени за подобряване на достъпността на българските градове и тяхната свързаност с TEN-T мрежата, което ще доведе до по-добро социално и регионално сближаване и осигуряване на възможности за развитие на техния специфичен икономически потенциал, подчертават от регионалното министерство.