Министерството на промишлеността и търговията на Руската федерация предложи да се отменят задължителната Книга за оплаквания и предложения в магазините , както и да се разреши заснемането на всякакви стоки с изключение на книги. Тези инициативи се съдържат в проекта на правителствен указ, публикуван за обществено обсъждане, пише "Российская газета".

Изискването продавачите да имат Книга с оплаквания и предложения е рудимент, който не отговаря на изискванията на времето. "Това е наследството на съветската планова икономика. То остана много години като анахронизъм на съвременния потребителски пазар. Въпреки това, то съществуваше през последните години формално, отдавна загубило полезната функция на ефективна комуникация между купувача и продавача, която някога наистина е имало. Тези оплаквания и предложения, които сме писали в такива книги през съветските години, в съвременната реалност нямат правни последици за търговията ", отбелязва Министерството на промишлеността и търговията.

Руското правителство отмени над 3,6 хиляди акта на СССР, в сила от 1923 г.

Руското правителство отмени над 3,6 хиляди акта на СССР, в сила от 1923 г.

Тези документи не се прилагат на практика, но остарелите регулации понякога си противоречат

Освен това документът предлага да не се ограничават правата на потребителите да търсят и получават информация под каквато и да е форма от който и да е източник, включително чрез фотография.

Единственото изключение ще бъдат книгите и други печатни материали - за защита на носителите на авторски права, пише вестникът.

"Предишните правила не уреждаха въпроса за фотографирането от потребителите в търговските зали. Това може да създаде конфликт с персонала на онези предприятия, в които самото излагане на продукта е от естеството на ноу-хау, интелектуална собственост или търговски тайни", посочва Министерството на промишлеността и търговията.

Руският премиер Медведев отмени съветските закони

Руският премиер Медведев отмени съветските закони

Сред тях е и постановление от 1917 г. за осемчасов работен ден

Те също така подчертават, че в случая на печатни издания, не става въпрос за забраната да се снимат кориците или общия изглед на витрината, а за съдържанието. "Във връзка с развитието на съвременните технологии често възникват ситуации, когато купувачите, вместо да купуват книга (главно научна и образователна литература), просто фотографират необходимите страници", обяснява ведомството.