Парламентът на  ЮАР одобри законопроект, позволяващ на правителството на страната да проведе експроприация на земята, която се притежава от белите фермери. Новият закон предвижда принудително изкупуване на земя от бели земевладелци и предаването й на чернокожото население, съобщава BBC. 

Повече от 20 години след падането на режима на апартейда не малка част от земеделската земя в ЮАР както и преди принадлежи на белите. 

Управляващата партия Африкански национален конгрес (АНК) заяви, че на тази несправедливост от времето на апартейда, когато бялото малцинство притежаваше почти цялата земя, трябва да се тури край. 

В партията смятат, закона за експроприацията за най-важното си решение от времето на падането на режима на апартейда. С неговата помощ управляващите се надяват да ускорят провеждането на поземлената реформа и да осигурят равен достъп на населението до земеделските ресурси. 

Законопроектът предвижда изплащането на компенсация за експроприираните земи. 

Против този законопроект излезе опозиционният Демократичен алианс. 

Съгласно закона за земята от 1913 г., на чернокожото население се остави около 13 процента от земята в страната. За 22-те години след смяната на режима от бялото население бе експроприирана 10% от земята.

Приемането на този закон не би трябвало да повлече след себе си насилствено отнемане на собствеността на белите фермери, съпроводено от кръвопролития, подобно на това, което се случи в съседно Зимбабве. 

Президентът на ЮАР Джейкъб Зума и АНК заявиха, че преразпределението на собствеността върху земята в страната трябва да премине в рамките на закона. 

Предполага се, че държавният глава ще подпише  документа след няколко седмици или месеци.