Целта на инвеститорите е ясна - да увеличават капитала си в дългосрочен план. Може би една от най-често поставяните конкретни цели обаче, е да удвоят средствата си.

В среда на инфлация от 4% на година, удвояване на средствата може и да е най-малкото, което трябва да направят спестяванията Ви, за да запазят покупателната си сила за един по-дълъг период. Например - при ниво на повишение на потребителските цени с над 3% годишно, текущите Ви спестявания ще купуват половината от това, което купуват сега, само след 24 години.

И веднага в инвеститорите възникват въпросите - как да запазят покупателната сила на спестяванията си. Ето и как изглеждат начините да удвоите спестяванията си с времето:

Класическият начин - бавно и сигурно

Има една класическа реклама от 80-те години на миналия век в САЩ, в която британския актьор Джон Хюсман казва "Правете пари по старомодния начин - изкарвайте ги".

Този принцип, може да се пренесе и в инвестирането. Колкото и да не ви харесва, един от най-сигурните начини да удвоите средствата си, макар и за един по-дълъг период от време и като поемате умерени рискове - е като се стремите към пазарната доходност.

Или казано по друг начин - да следвате съвета на инвеститори като Бъфет и Богъл и да инвестирате в нискоразходни индексни фондове, базирани на широки индекси.

Така, с ползването на правилото "72" ще можете да изчислите колко време ще е необходимо, за да удвоите средствата си. Например при очаквана дългосрочна доходност от 8%, за да удвоите средствата си, ще са ви необходими 9 години (72 разделено на очакваната годишна доходност).

Ако намалите очакваната доходност до 6%, то срокът за удвояване на средствата ви вече се повишава на 12 години.

Най-консервативните инвеститори могат да заложат годишна доходност от 4% за спестяванията си в дългосрочен план. Или съгласно горепосоченото правило, спестяванията им ще се увеличат два пъти след 18 години. Това ще е минимално над инфлацията и на практика почти няма да носи капиталов прираст на инвеститорите. И все пак... парите няма да загубят от покупателната си сила.

С контраинвестиции, когато се лее "кръв по улицата"

Друг начин да удвоите средствата си е, като инвестирате срещу тълпата (тренда). Макар и доста опасен (защото тренда може да ви помете, ако не сте уцелили подходящия момент) този метод на инвестиране, може да е много ефективен.

Той се основава на принципа на гениалния Бъфет "бъди алчен, когато другите ги е страх и се страхувай, когато другите са алчни". В допълнение Лорд Ротшийлд е казал: "Времето да се купува е когато има кръв по улиците".

Според Джон Темпелтън, един от най-великите инвеститори на всички времена и пионер в глобализацията на инвестирането - най-добрите сделки могат да бъдат намерени само в моментите на "краен песимизъм". А това изисква търпеливо да изчакате до най-добрия момент за инвестиране...

Казано по друг начин, най-добрите и успешни инвеститори, могат да се отнесат до голяма степен към групата на "контратрейдърите", или такива търгуващи срещу тренда.

Този род инвеститори, разбират много добре инвеститорската психология, както и наличните рискове. Те осъзнават, че страхът и алчността са двата фактора и емоции, които водят до прекомерно повишение, или понижение в цените на активите.

Как обаче, можете да познаете, че е налице потенциал пред една контраинвестиция? В крайна сметка, инвеститорите знаят, че когато се движат срещу тренда, той често ги "убива".

Налице са три основни показателя...

Първият е свързан с това, дали един актив се е представял по-слабо в сравнение с пазара в дългосрочен период от време. Вторият фактор се базира на финансовите оценки и как стоят те, съпоставени с тези на сектора и пазара, като цяло. Третият - е базиран на масовата психология. Показателно за него е, когато кажете на приятели и роднини в какво инвестирате те да ви кажат: "Но защо би инвестирал в това?"...

В крайна сметка, след кризисни за пазара моменти, могат да се появят и много добри инвестиционни възможности. И обратното, в момента на нови исторически рекорди за пазара, може да е добра идея да се "скъсява".

Този стил на търговия обаче, не е подходящ за всички. Той изисква здрави нерви и много търпение от страна на инвеститорите, огромни познания за начините по които функционират пазарите и стриктна дисциплина. Този начин не е подходящ за хора с голямо его, които не могат да приемат, че грешат, а пазарът е винаги "прав", защото може и да им струва целия капитал.

"Сигурният" начин

По принцип сигурни са само "смъртта и данъците". И все пак, по-консервативните инвеститори, често не са склонни да поемат особено големи рискове за своите инвестиции и предпочитат да насочват основно към нискорискови активи.

И докато облигациите едва ли ще допринесат за капиталов прираст на спестяванията Ви над този на инфлацията, може би е по-добра идея да инвестирате в себе си. Особено, ако не става въпрос за особено голяма сума пари.

За много хора доходът под формата на заплата ще е основен източник на доходи през целия им живот. Ето защо и малки инвестиции за повишаване на квалификацията и бъдещия доход от заплата, може да са едни от най-сигурните начини да удвоите инвестициите си. В крайна сметка това ще Ви носи пожизнен доход.

Един пример инвестиране 1 200 лева в квалификационен курс, който ще повиши заплатата Ви с примерно 100 лева на месец, е инвестиция, която се "избива за една година" и продължава да трупа печалби цял живот...

Спекулативният начин

Докато "бавно и сигурно", може да е добра алтернатива за част от инвеститорите, за други, по-ориентирани към "екшън", това може да не е особено приемлива опция.

За спекулативно настроените инвеститори, удачен начин за инвестиране може да е с ползване на деривати, като фючърси и опции, ползване на ливъридж и т.н. Трябва да се има предвид, че спекулациите водят не само до печалби, но и до загуби и затова рискът трябва да се управлява много внимателно.

В заключение - всеки трябва да потърси своя начин, който в най-голяма степен отговаря на неговите критерий. Разбира се не е задължително да се ориентира само към един, като може да съчетае няколко различна подхода за достигане на крайната цел. Активите, в които се инвестира, също не бива да се ограничават. Може да решите да инвестирате в предприемачество и собствен бизнес, или пък в други по-нестандартни активи, като например произведения на изкуството, диаманти, ретро-автомобили, лего-конструктури и т.н.

Няма значение в какво инвестирате, много по-важно е да имате ясна представа за инвестиционните си цели, които включват не само определяне на потенциална бъдеща доходност, но и на склонност за поемане на риск. Важно е също така да разбирате от активите, в които инвестирате!