Съвкупното благосъстояние на цялото световно население от юли м.г. до края на юни тази година се е увеличило с $14 трилиона. С ръст от 4,6%, то е достигнало $317 трилиона, свидетелстват данните от ежегодния доклад Global Wealth Report на швейцарската банка Credit Suisse.

Поради това, че благосъстоянието се е повишавало по-бързо от числеността на населението, показателят за един възрастен човек се покачил с 3,2% и достигайки рекордните $63,1 хиляди. Швейцария и Австралия за поред път са лидери по богатство на всеки възрастен - съответно $530,24 хиляди и $411,6 хиляди.

За този период в света са се появили 2,31 милиона нови милионери, като общият им брой е достигнал 42,155 млн. души.

САЩ имат най-голям принос за ръста на световното благосъстояние. За изследвания годишен период стойността на активите, притежавани от американците, е нараснала с $6,3 трилиона - до $98 трилиона.

Китай заема второ място с обем на общото благосъстояние от $52 трилиона - ръст за година с $2,3 трилиона. Експертите на Credit Suisse прогнозират повишаване на богатството в тази страна с $23 трлн. през близките пет години.

Личното богатство на възрастен човек в Русия е нараснало от $2,942 хил. през 2000 година до $19,997 хиляди в средата на 2018 година. Но все още този показател е по-нисък от достигнатото през в 2007 г. се отбелязва в обзора.

По оценка на експертите на 10-те процента най-богати хора се пада 82% от цялото лично богатство в Русия. Този показател е по-висок от същия в САЩ - 76%, които се смятат за страна с голяма концентрация на богатството. В Китай 10-те процента най-богати хора, притежават 62% от цялото лично богатство на страната. Високата концентрация на богатството в Русия се обяснява и с това, че независимо от скромното равнище на благосъстоянието, падащо се на един възрастен, броят на милиардерите в страната е внушителен 74, се посочва в доклада.

Делът на най-осигурените хора - с активи пад $100 хиляди, представлява 9,5% от цялото население на планетата. Те общо владеят 84,1% от световното богатство в сравнение с 86% през предходния анализиран период.

В същото време стойността на активите на 90,5% от хората, общо притежаващи 15,8% от световните богатства, е нараснала до $50,4 трлн., което е доста повече от 40-трилиона отчетени в предишния доклад. "Този ръст показва тенденция към понижаване на неравенството в разпределението на световното благосъстояние", се отбелязва в доклада.

От Credit Suisse прогнозират увеличаване на благосъстоянието на световното население през следващите пет години с 26% - до $399 трилиона през 2023 година.