Владимир Путин вчера вечерта отправи Бюджетното си послание към Федералното събрание за бюджетна политика. По информация от руските медии, президентът на Русия е одобрил повечето инициативи на Министерството на финансите. Подкрепени са идеите за тригодишно бюджетно планиране, за разделяне на Стабилизационния фонд, за снижение на инфлацията и редица данъчни изменения.

Президентът не само е одобрил утвърждаването на разходите за три години напред, а е отишъл още по-далеч: според Путин трябва да се разработват и използват бюджетни прогнози за период 10 - 15 години и повече.

Путин е обобщил финансовото развитие на страната за изминалите 6 години: установено е, че от 2000 до 2006 повечето от поставените задачи са изпълнени. На първо място, държавният дълг е съкратен от 100% БВП през 1999 до 9% от БВП през 2006. Върнат е 13% данък доходи на физическите лица, а ДДС е свален с 2%.

В бюджетната стратегия 2008-2010 ключовата дума е „стабилност". За Путин приемливо равнище на инфлация е 3-4% годишно. За да се постигне това ще се използват изпитани средства - контрол над икономическите разходи и снижаване на данъчното бреме.

Трябва към това да се добави и „претеглена политика за използване на извънредните доходи от износа на енергоносители, регулиране на тарифите на естествените монополи и реализация на бюджетните програми, насочени към отстраняване на инфраструктурните ограничения в икономиката".

Според руски финансисти, 10 -15 години за планиране са твърде голям период, но президентът правилно е поставил политиката по инфлацията в центъра. Обаче има два фактора, които биха попречили на стабилизацията на поскъпването - изключителният ръст на паричното предлагане (50% годишен ръст на паричната маса в страната при не повече от 8% инфлация) и големият размер на държавните разходи.

Както се предлагаше по-рано, Стабилизационният фонд ще бъде разделен на Резервен фонд и Фонд за бъдещите поколения. Резервният фонд е нужен „за всеки случай" - ако цените на нефта паднат под планираното от бюджета равнище. Във Фонда за бъдещите поколения ще отиват приходите от нефт и газ, които се образуват от превишението на доходите на енергийния сектор над отчисленията за Резервния фонд.

Другите точки от посланието са насочени към предстоящи изменения в данъчната политика. Путин е доволен от действието на единната данъчна ставка и е за нейното понижение „във връзка с подобрение на демографската ситуация в страната".

Не така стои въпросът за данъците върху недвижимите имоти: според президента те трябва да се формират върху пазарната оценка на имота, което ще увеличи плащанията на собствениците на скъпи жилища, за които се предполага, че са икономически силни. Някои анализатори поставят под съмнение адекватността на подобни аргументи - редица домове са сменили собствеността си в хода на реституция и безплатна приватизация, а в големите градове имотите са свръх-оценени.

В независима новина министърът на финансите на РФ Алексей Кудрин е посочил,  че решението за смъкване на данъците в Русия (например ставка по ДДС от 10%) е отложено до следващата пролет - с цел да се запази бюджетната стабилност в страната. Освен това Кудрин е признал, че в бюджета на РФ се наблюдава „висока зависимост" от доходите от продажбата на нефт и газ.

Според Кудрин, Резервният фонд може да състави 7 - 13% от БВП на Русия. Делът на приходите от нефт и газ в БВП на Русия през 2006 е 11,7%, като се очаква ръстът на другите икономически сектори в Русия и колебаещите се цени на нефта на световните пазари в бъдеще постоянно да намаляват дела на въглводородите в БВП. Само за 2007 понижението на значението им ще е над 3%, или се очаква техният дял да се понижи на 8.5%. Русия желае да изгради диверсифицирана и балансирана икономическа структура.