Днес в министерството на транспорта публично ще бъдат отворени офертите за изпълнител на проектирането и строителството на Дунав мост 2.

В късата листа за проекта са класирани и одобрени от финансиращите институции общо шест участника. Двама от тях официално уведомиха възложителя, че се оттеглят от участие.

Очаква се да бъдат получени оферти от останалите четири участници, класирани в късата листа. Крайният срок за подаване на офертите изтече в петък.

Проектът за изграждане на втори мост на река Дунав при Видин-Калафат е сред основните приоритети на българското правителство. Този проект е един от най-големите и сложни инфраструктурни проекти, които се изпълняват от Министерството на транспорта.

Той има важно социално-икономическото значение за региона и чрез него ще се създаде липсващата връзка по трасето на Коридор № 4. Обща стойност на проекта включително и изграждането на съпътстващата инфраструктура е около 230 млн. евро.

Финансово проектът е подкрепен от програмата ИСПА на Европейския съюз, Европейска инвестиционна банка (ЕИБ), Френската агенция за развитие, Германската Кредитна институция за възстановяване (KfW), както и от държавния бюджет.