"Делта макси" ООД, Белград, Република Сърбия подадоха уведомление към Комисията за защита на конкуренцията за намерението си да осъществят концентрация на стопанска дейност чрез придобиване на контрол върху "Пикадили" ЕАД, Варна посредством закупуване на акции, съобщиха от КЗК.

Очаква се сделката да има отношение към пазарите, свързани с услугите по продажба на дребно на хранителни и нехранителни стоки. Искането е КЗК да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение.

В тази връзка всяко заинтересувано лице може да изрази своето писмено становище относно планираната сделка и въздействието, което нотифицираната пред КЗК концентрация ще окаже върху ефективната конкуренция на съответния пазар на територията на Р България.

Становището следва бъде заведено в деловодството на КЗК в срок от седем дни от датата на публикуване на настоящото съобщение (29. 08. 2007 г.), като бъде подкрепено със съответни доказателства, поясниха още от пресцентъра на комисията.