През второто полугодие на 2024 г. се очаква брутното местно производство на говеда, произведени в ЕС, да достигне 12,1 милиона глави. (Брутното местно производство (GIP) е броят на закланите животни плюс баланса на вътреобщностната и външната търговия за същия вид живи животни).

Това би означавало спад от 1% в сравнение със същия период на 2023 г., когато са отгледани за месо 12,2 милиона глави животни, се отбелязва в съобщението на европейската статистическа служба Еurostat.

Отгледаните за месо овце се очаква да намалеят със 7% до 15,6 милиона глави през второто полугодие на 2024 г., докато това от кози се очаква да намалее с 9%, до 2,4 милиона глави.

През последното тримесечие на 2024 г. се очаква производството на месо от свине да намалее с 1% в сравнение със същото тримесечие на 2023 г., възлизайки на 57,7 милиона глави.

Франция ще е лидер в производството на говеждо месо в ЕС

Прогнозите са, че Франция ще остане най-големият производител на говеждо месо и през второто полугодие на 2024 г. Очаква се страната да произведе 2,7 милиона глави, изпреварвайки Германия (2,0 милиона), Испания (1,3 милиона) и Ирландия (1,0 милиона).

Най-малко производство на говеждо месо се очаква да имат Малта (2 000 глави), Кипър (10 000), Люксембург (32 000) и Хърватия (41 000).

Как Испания стана най-големият производител на свинско месо в Европа

Страната, която стана най-големият производител на свинско месо в Европа

Доминацията ѝ започва с приемането й в ЕС

Водещи производители: Испания за свине и овце, Гърция за кози

Прогнозира се, че Испания ще отгледа 13,6 милиона глави свине за месо през четвъртото тримесечие на 2024 г. Това ще я направи страната с най-голям производител на свинско месо в ЕС, изпреварвайки Германия (с 8,8 милиона глави) и Дания (7,3 милиона глави).

За разлика от тях Люксембург се очаква да произведе месо от само 12 000 глави прасета, Малта 14 000 глави и Словения 74 000 глави.

Колко поскъпна напоследък свинското месо у нас

Колко поскъпна напоследък свинското месо у нас

Мнението на свиневъди

Сред страните от ЕС, които са предоставили данни за овце, се очаква Испания да бъде най-големият производител през второто полугодие на 2024 г. с повече от 4,5 милиона глави, следвана от Румъния (2,6 милиона) и Гърция (2,1 милиона).

За страните от ЕС, които отчитат данните за козите, се прогнозира, че Гърция, водещият производител на такова месо в ЕС, ще отгледа 1,0 милиона глави през второто полугодие на 2024 година. Испания се очаква да произведе 0,5 милиона глави, пред Румъния с 0,4 милиона кози.