През последните месеци, и особено напоследък, яйцата в магазините у нас поскъпнаха драстично. За да разберем на какво се дължи повишението на цените на този основен хранителен продукт, се обърнахме за отговор към "извора", т.е. Съюза на птицевъдите в България.

Както през предходната, така и през настоящата година, производителите на яйца в България са изправени пред големи предизвикателства в оперативен план, а именно цените на фуражите и енергоносителите, разходите за труд и наличността на работна ръка, инфлуенцата по птиците и търговията, казаха от Съюза на птицевъдите в България пред Money.bg.

По данни на "Рабобанк", се очаква цените на фуражите да бъдат малко по-ниски, отколкото през второто полугодие на 2022 г., но като цяло да останат високи. "Рабобанк" очаква цените на фуражите в началото на 2023 г. да се движат около нивата от първото тримесечие на 2022 г., което е с 10-15% под пиковото ниво от второто тримесечие на 2022 година.

Освен това в някои региони у нас наличността на развъдни птици е ограничена, което ограничава и ръста на пазарите, обясниха за Money.bg от Съюза на птицевъдите.

Пазарните цени на едро на яйцата и пилешкото месо у нас се повлияха от повишената себестойност на продуктите, но най-вече от намаленото производство в следствие на заболяването от птичи грип, коментират от Съюза на птицевъдите.

Себестойността на птичите продукти (месо и яйца) се е покачила поради поскъпването на базисните суровини - електроенергия, газ, горива, зърно и метали. В началото на миналата година имаше по-голям ръст на цените на пилешкото месо, след което цените се стабилизираха.

От средата на миналата година постепенно започнаха да се повишават цените на яйцата и в момента тяхната цена също се стабилизира, посочват експертите от сектора.

Оттам коментират, че "фокусът на обществото през последните месеци е върху цените на дребно в отделните страни от ЕС, което е естествено, но трябва да се отчита и различният ДДС в отделните страни.

"Съвсем нормално е постепенно цените в ЕС да се изравнят, защото това представлява общ свободен пазар." Проблем за производителите на яйца обаче е ниската покупателната способност и доходите на гражданите у нас.

По данни на Евростат за нашата страна, средно годишния ръст при цените на яйцата е 61,9%, което е малко под средният ръст при цените на ЕС като цяло, който е 69,2%

Цените "на едро" на българските яйца сега са между най-ниските в ЕС, посочват птицевъдите, уточнявайки, че Съюзът на птицевъдите не е компетентен да коментира "цените на дребно", от които най-вече се интересуват потребителите напоследък.

Снимка 424841

Източник: iStock

Относно производството на яйца у нас за последните месеци, от сектора посочват, че като цяло секторът в страната остава стабилен, независимо от финансовите и икономическите трудности, пред които бяха поставени земеделските производители, свързани с "нарушения на търсенето поради пандемията от Covid-19, регистрираните огнища на птичи грип в България и повишаващите се цени на фуражите и енергоносителите".

Що се отнася за вноса на яйца у нас, за сравнение, доставените кокоши яйца (с черупки) за консумация и консервирани или варени (с изкл. на яйца за люпене и яйца без черупки) през 2021 г. са 2 041 тона - с 19,9% по-малко спрямо предходната година.

За 10-месечието на 2022 г., доставките в страната са 3 905 тона - два пъти повече спрямо същия период на 2021 г., като около 45% от тях е делът на внесените консервирани или варени яйца (1 743 тона). С 22,5% е увеличението на вносните яйца за консумация - 2 161 тона. По-големите количества са с произход от Румъния (1 126 т - 53%), Полша (924 т - 43%) и Гърция (94 т - 4%).

Предвид предстоящите Великденски празници, вероятно ще се увеличи рязко вноса на храни от трети страни, които се произвеждат при различни изисквания от тези в ЕС и често са по-евтини, посочват птицевъдите. Според тях, "държавата трябва да е непримирима към нелоялната конкуренция и укриването на търговски обороти, и да гарантира събирането на данъците и митата при внос от трети страни в това число и от Украйна".

Помолена да коментира каква би била посоката на движение на цените на яйцата "на едро" у нас, изпълнителният директор на Съюза на птицевъдите в България д-р Петя Петкова каза:

"За съжаление има много неизвестни по отношение на производството. Птичият грип ще бъде основен фактор, който ще засегне много пазари по света. Разпространението на заболяването не само в Европа, но и в световен мащаб е от особено значение, което може да разтърси световните пазари, особено ако се случи в ключови производствени райони. Оптималните програми за биосигурност, мониторинг и компенсация ще бъдат от основно значение, а по-нататъшните дискусии за одобрението на ваксинацията като инструмент за борба със заболяването ще станат по-актуални."

В този относително тежък за птицевъдите (вкл. производителите на яйца) у нас период, те очакват и помощ от държавата. В какви направления би могла да е тя, коментира за Money.bg д-р Петя Петкова, Изпълнителен директор на Съюза на птицевъдите в България.

"Пандемията от Covid-19 и войната в Украйна, както и рекордният ръст на цените на зърното, електроенергията и природния газ не позволяват рентабилно производство. Доколко тези въздействия ще се окажат вредни за продоволствената сигурност, българското животновъдство и препитанието на земеделските стопани, ще зависи до голяма степен от политическите реакции в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.

В краткосрочен план за птицевъдите е от изключително значение българското правителство да предприеме адекватни действия за справяне с последиците от шока за икономиката и да осигурят безпроблемното функциониране на цялата агрохранителна верига. Множеството кризи поставиха сектора на животновъдството пред сериозни предизвикателства и рязко намалиха потреблението на храни.

Всички държави членки на Европейския съюз подкрепят животновъдния отрасъл, в това число сектор "птицевъдство" и "свиневъдство". Именно тези два сектора от българското животновъдство са най-развити и съответно най-засегнати. От изключително значение е тези основни сектори в страната да бъдат подкрепени при създалата се ситуация.

Апелираме да бъдат използвани съществуващите възможности за подпомагане на птицевъдството с европейски финансови инструменти, както и с национални средства. Това допринася за устойчивото развитие на сектора и запазване на икономическата жизнеспособност на стопанствата."