Европейската статистическа агенция (Еurostat) е проучила цените на алкохола в 37 европейски страни. В изследването индексът на ценовото равнище, изразява нивото на цените на дадена държава спрямо друга (или спрямо група държави като Европейския съюз), като разделя паритетите на покупателната способност (ППС) с текущия номинален курс .

Най-скъпият алкохол в Европа се продава в Норвегия с индекс на ценовото равнище 251,2 . Средното ниво на цените на алкохолните напитки в страната е с 151,2% по -високо от средното ниво в Европейския съюз, отбелязва агенцията.

Снимка 544822

Източник: Евростат

Исландия е на второ място с 139,4% по -високи от средните цени в ЕС (индекс 239,4). Следват Финландия (+ 92,7%, индекс 193), Ирландия (+ 80,7%) и Швеция (+ 65,7%).

Най-евтиният алкохол се продава в Унгария с индекс на ценовото равнище 73, тоест с 27,3%по-ниски от средните цени в ЕС, Румъния ( 26,2%) и България - индекс 80 или с 19,5% по ниски цени от средните за общността.

Междувременно в Дания 38%от възрастното население поне веднъж месечно пие повече от 60 грама чист етанол наведнъж. Румъния (35%) и Люксембург (34%) са други две водещите страни в ЕС по консумация на алкохол .

Почти 37,2% от възрастните в ЕС пият ежедневно, а 28,8% - поне веднъж седмично.

Алкохол се консумира всеки ден от 20,7% от жителите на Португалия, 13% от жителите на Испания и 12,1% от жителите на Италия.

Първото място в ежедневната консумация на алкохол в ЕС заемат хората над 74 години (16%).

Неотдвна здравното министерство на Руската федерация съобщи, че консумацията на алкохол в страната сред граждани над 15 години е намаляла от 2010 г. с 32% - от 15,8 литра на 10,8 литра на глава от населението годишно.