Интервю с Константин Киров, Ръководител отдел Опазване на околната среда и Зелени проекти в ПроКредит Банк:

Възможно ли е една Банка да оказва пряко или косвено влияние върху околната среда и как?

Една банка със сигурност оказва силно влияние върху околната среда както директно, така и косвено.

Част от директното влияние е чрез офисите, които поддържа. Ние, от ПроКредит Банк, сме с доста оптимизирана клонова мрежа, т.е. не използваме толкова много сграден фонд. Друга част от прякото влияние на една банка върху околната среда са ресурсите, които се използват - например хартия, енергия, гориво за транспорт.

През 2012 г. ПроКредит Банк въведе система за управление на околната среда и следим внимателно тези показатели. Всяка година отчитаме подобрение в тяхната ефективност, тъй като анализираме дали тези ресурси са използвани максимално ефективно и правим съответните подобрения.

Използваме електромобили и плъг-ин хибриди като служебни автомобили, фотоволтаици за производство на електроенергия, оптимизираме компютрите и техниката за охлаждане и отопление в офисите ни. Благодарение на тези и други подобрения централата на ПроКредит Банк стана първата въглеродно неутрална сграда в Европа, сертифицирана по стандарта EDGE.

Много е важно, когато си говорим за банка, да обърнем внимание на по-големия фактор, чрез който тя влияе на околната среда - това е косвеното влияние. Единият аспект е чрез доставчиците, които банката използва.

Когато организацията реши да избере доставчик, който е вложил усилия в това да опазва околната среда, това има каскаден ефект върху икономиката. Другият аспект са клиентите на една банка.

Важно е банката да има ясна стратегия какви инвестиции подкрепя и какъв тип клиенти. Ние, в ПроКредит банк, имаме 2 методологии, чрез които проследяваме тези косвени аспекти. Правим посещение на обекта, за да видим как конкретният бизнес се случва на практика и анализираме дали той е в унисон с всички изисквания и стандарти както за опазване на околната среда, така и в социален аспект.

Освен отделът по Опазване на околната среда и Зелени проекти, разполагаме със специализиран екип, който е минал специални обучения за това как се разглежда искане за финансиране на фотоволтаична инсталация. Банката има и изключващ списък, според който не можем да финансираме клиенти от определени сфери, които носят потенциален риск за природата.

Koнcтaнтин Kиpoв, Pъĸoвoдитeл oтдeл Oпaзвaнe нa oĸoлнaтa cpeдa и Зeлeни пpoeĸти

Източник: ПроКредит Банк

Koнcтaнтин Kиpoв, Pъĸoвoдитeл oтдeл Oпaзвaнe нa oĸoлнaтa cpeдa и Зeлeни пpoeĸти

"Зелени заедно"

е общ проект на Money.bg и Webcafe.bg, който обръща внимание на екологичните тенденции - както в ежедневието на всеки от нас, така и в бизнеса.

Научете повече тук:

zelenizaedno.bg

Как ще се промени бизнесът в условията на Net zero economy?

За да можем да си отговорим на този въпрос, трябва да знаем какво искаме да постигнем с Net zero economy. Ултимативната цел е да постигнем една устойчива икономика. Това означава бъдещите поколения да не бъдат ощетени с по-ниски условия на живот или по-малък достъп до ресурси. Съответно се налага да променим значителна част от сегашните практики. За да има Net zero economy трябва да постигнем баланс между емисиите, които бизнесът отделя и тези, които природата може да поеме. Това не означава, че бизнесът няма да отделя никакви емисии, а по-скоро, че те ще бъдат компенсирани чрез подходящи механизми.

Една от стъпките към Net zero economy е да намалим неефективното използване на ресурси чрез подобрения на производствени процеси и инвестиране в зелени решения. Това е нещо, към което трябва да се стремим, без да ощетяваме начина на живот, който водим в момента. Напротив, означава да използваме максимално добре натрупаните знания от всяка една сфера.

Също така означава да не взимаме първични ресурси за всеки един произведен артикул, а да се научим да преизползваме наличните суровини.

За да се случи тази промяна, първоначално е необходима капиталова инвестиция. Това отваря нови бизнес възможности в различни ниши. Някои от тях осигуряват подобрения в енергийната ефективност, други предлагат определена стока или продукт под наем, вместо тя да бъде закупена.

Какви са предимствата на кръговата икономика и колко далеч е България от този модел?

Предимствата на кръговата икономика са много и те са отговор на това, което поставихме като крайна цел с Net zero economy. Чрез кръговата икономика ние ще се преместим от сегашния модел, при който добиваме, произвеждаме и накрая изхвърляме. В кръговата икономика крайният елемент, който е създаването на отпадък, ще бъде премахнат изцяло.

Всичко, което използваме, ще бъде или преизползвано, или ремонтирано. Нещо положително за България е, че от много време насам, ние сме свикнали първо да поправяме техниката, ако тя се повреди. Благодарение на тези навици ще можем да по-лесно да направим прехода и да бъдем конкурентни на международната среда.

Друга положителна тенденция, която наблюдаваме в нашето ежедневие, включително и в България, е разделното събиране на отпадъци. Това е междинен етап преди да се постигне кръговата икономика и наистина помага за подобряване в начина на мислене.

Още един добър пример, който можем да дадем за нашата страна, са биогаз инсталациите. Чрез тях отпадъчните материали, които се генерират при производството на млечни продукти, отиват в биогаз инсталацията и отделят метан, който се използва за отопление и производство на ток.

На този етап предстои да извървим дълъг път, за да постигнем изцяло кръгова икономика, но определено институциите и бизнесът са осъзнали важността от нея и започват да правят значителни промени и инвестиции за по-устойчив бизнес.

"Зелени заедно" показва добрите примери и важните съвети - всичко, което трябва да знаем по пътя към по-природосъобразно съществуване, работа и правене на бизнес. Проектът се осъществява с подкрепата на ProCredit Bank, LIDL, училище "Дени Дидро", Zagorka, Сердика Център, Cargotec, RÖFIX, Solvay Sodi, Insaoil.