"Браво Пропърти Фонд" АДСИЦ сключи сделка за придобиване на офис сграда "OFFICE A" за сумата от 59,457,232 лева без ДДС, съобщиха от компанията. Сделката е за новопостроена сграда, с РЗП от близо 22,000 кв.м., 100% отдадена под наем на наематели - сред които Каменица, Endava, Sterling Serviced Offices, ABC Global и Genius Sports.

Най-новата офис сграда в София се намира в близост до търговския център The Mall на бул. "Цариградско шосе". Тя има шест етажа с офиси, партер и два подземни нива с 240 паркоместа. Очаква се от отдаване под наем тя да генерира приходи от поне 4,6 милиона лева годишно.

Сделката се реализира след успешно увеличение на капитала на дружеството с 36 050 000 лева - най-голямото увеличение на капитал на БФБ през тази година, както и пласиране на облигационна емисия в размер на 30 000 000 лева. Обслужващо дружество на "Браво Пропърти Фонд" АДСИЦ е MBL.

"Придобиването на Office A беше отлична възможност за покупка на устойчив първокласен актив, в локация, предпочитана от водещи наематели на офис площи в София. Доволни сме, че със сключената сделка ще осигурим на акционерите атрактивен доход и даваме достъп на повече хора до инвестиции от подобен тип. Успехът ни мотивира да продължим да следваме стратегията на дружеството за инвестиране в първокласни имоти, генериращи доход от наем. Продължаваме да търсим възможности за нови инвестиции", посочи Асен Лисев, изпълнителен директор.

Най-новата офис сграда в София сменя собственика си срещу €30,4 милиона

Най-новата офис сграда в София сменя собственика си срещу €30,4 милиона

Какъв приход ще генерира тя?