1% от работните места в България са останали незаети през първото тримесечие на 2017 г., показват актуалните данни на Евростат. В сравнение с последните три месеца броят им се увеличава леко с 0.2 пункта.

България е долната страна на класацията, като по-малко незаети места като процент от общия им брой има само в Португалия (0.9%) и Испания (0.8%).

В индустрията и производството незаетите места са били 0.6%, а в сектора на услугите - 0.9%.

В целия Европейския съюз през първото тримесечие на годината те са били 1.9%, леко повишение от 1.8% през предходното тримесечие.

Сред страните с най-висок процент незаети позиции са Чехия (3.1%), Белгия (2.9%), Финландия и Швеция (и двете по 2.7%).