Дефицитът на държавния бюджет по отношение на БВП в страните от Еврозоната през второто тримесечие на 2020 г. скочи до 11,6% от БВП (максимум от 2002 г.), показват данните на Евростат.

За сравнение през първото тримесечие на текущата година този показател бе само с 2,5%,

В Европейският съюз като цяло бюджетният дефицит се увеличи до 11,4% от 2,6% тримесечие по-рано.

Най-големият бюджетен дефицит спрямо БВП се наблюдава в Полша (19,8%), Австрия (17,3%) и Словения (15,8%).

Най-малък е той в Дания (3,5%), България (5,7%) и Латвия (5,9%).

Публичният дълг по отношение на БВП в еврозоната се е увеличил от 86,3% в края на първото тримесечие на 2020 г. до 95,1% в края на второто тримесечие на тази година.

Снимка 501891

В ЕС като цяло показателят се е увеличил от 79,4% на 87,8%. Страните не отговарят на критерия от Маастрихт за дълг, който при нормални условия не трябва да надвишава 60%.

Негативният растеж по този показател се дължи на два фактора: рязко увеличение на държавния дълг и спад на БВП, посочват от Евростат.

В края на второто тримесечие най-ниските съотношения на публичния дълг към БВП са регистрирани в Естония (18,5%), България (21,3%) и Люксембург (23,8%).

Най-високи нива са наблюдавани в Гърция (187,4%), Италия (149,4%), Португалия (126,1%), Белгия (115,3%), Франция (114,1%), Кипър (113, 2%) и Испания (110,1%).

В сравнение с първото тримесечие всички страни от ЕС са увеличили съотношението на дълга към БВП. Най-голям ръст е отбелязан във Франция (12,8 процентни пункта), Италия (11,8 процентни пункта), Испания (11,1 процентни пункта), Хърватия и Белгия (11,0 процентни пункта), Словакия (10,6 п.п.) и Гърция (10,5 п.п.)

На годишна база всички страни отчитат увеличение на съотношението на публичния дълг към БВП, с изключение на Ирландия, където показателят намалява с 0,3 процентни пункта.