Организацията по прехрана и земеделие към ООН (ФАО) на 5 март оповести първата си подробна прогноза за производство на зърнени храни в света през 2022 г. (Early prospects point to higher cereal production in 2022). ФАО очаква увеличение на глобалната реколта от пшеница с 14,6 млн. т - до рекордните 790 млн. тона, информира sinor.bg.

Предполага се, че основната част на този прираст ще бъде за сметка на рязкото увеличение на производството на пшеница в Канада и САЩ - до 31,2 млн.т и 52,8 млн.т - в сравнение с 21,7 млн.т и 44,8 млн.т през миналата година.

За Европа прогнозните параметри са нееднозначни. В Руската федерация се очертават по-благоприятни агрометеорологични условия в сравнение с миналогодишните и добива от пшеница се очаква да нарасне до 82 млн. т (75,9 млн. т - 2021 г.).

Предполага се, че съкращаването на посевните площи с пшеница в Украйна може да доведе до спад в производството и износа от тази страна. Новата украинска реколта в момента се оценява от ФАО на около 28 млн. т спрямо 32,0 млн.т през 2021 г.

Производство на пшеница в света в милиони тонове

Снимка 566149

В Азия се очертава умерено увеличение на добива от пшеница - в Индия и Пакистан в резултат на запазване на големите площи, държавната подкрепа и високите цени. В Китай през 2022 г. не се очакват съществени промени.

В Евросъюза, според ФАО, се очертава намаляване на производството на пшеница с 5,4 млн. т от 138,6 млн.т до 133 млн. тона. В случая ФАО изхожда от предполагаемото леко намаление на добивите в сравнение с високите показатели на миналата година.

Благоприятните валежи в Казахстан вероятно донесат увеличение на реколтата до 13,5 млн.т, в сравнение с 11,8 млн. т през 2021 г. Перспективата за Турция е благоприятна - 19 млн.т, в сравнение с 17,7 млн. т миналата година.

В същото време дефицита от влага в обширните територии на Мароко, западната част на Алжир и в центъра на Тунис ще намали шансовете за добра реколта в Северна Африка.

Трябва да се отбележи, че в тази предварителна прогноза на ФАО не се отчитат последствията от военния конфликт в Украйна. Според повечето експерти вече е ясно, че пролетната сеитба в тази черноморска държава ще бъде сериозно засегната от военния фактор, а проблемите с кредитиране вероятно ще влошат и положението на руските фермери.