Икономиката на Великобритания се готви да покаже по-силен от очаквания растеж през първото тримесечие след неочаквано увеличение на брутния вътрешен продукт през февруари. 

БВП нарасна с 0.2% спрямо януари, когато показателят подскочи с 0.5%, показват данните на Националната статистическа служба (ONS). Прогнозата предвиждаше индикатор за нулев растеж. 

През периода декември - февруари БВП нараства с 0.3%, запазвайки същите темпове на растеж, както през ноември - януари. Анализаторите, анкетирани от Ройтерс, очакваха увеличение с 0.2%. 

Това означава, че през първото тримесечие ще се отбележи увеличение от 0.5%, ако БВП не се е променил през март. През октомври-декември икономиката на Обединеното кралство нарасна с 0,2% в сравнение с предходните три месеца. 

На годишна база икономическият растеж през февруари е 2%, като е най-висок от края на 2017 година. 

ONS отбелязва, че клиентите на британските производители са увеличили запасите от стоки в очакване на забавяне на доставките на границата след Brexit, която първоначално е бе насрочен за 29 март. 

Обемът на производството в преработващата промишленост скочи с 0.9% през февруари в сравнение с предходния месец, осигурявайки около половината от общия темп на икономически растеж. 

В 11 от 13-те преработвателни сектора, продукцията се е увеличила през февруари. Отрасълът допринесе за повишаване с 0.6% на общото промишлено производство. 

Обемът на строителството се е увеличил с 0.4%. Секторът на услугите през февруари бележи ръст от едва 0.1% на месечна база. 

Отделните данни показаха, че дефицитът на търговския баланс в Обединеното кралство леко е спаднал през февруари и възлиза на 14,1 млрд. паунда (18,4 млрд. долара). 

Износът през декември - февруари е намалял с 0.4% спрямо септември-ноември, а вносът е скочил с 6.8%. 

Банката на Англия, след заседанието през март, запази основния лихвен процент на 0.75% годишно. Регулаторът заяви, че повечето компании се чувстват готови да напуснат Великобритания от ЕС без сделка, която вероятно ще засегне икономиката и работните места.