В момента в Европа живеят повече застаряващи хора, отколкото деца. Младото население на Европейския съюз за четвърт век е намаляло с 23 милиона, или 21%. Само през последните десет години броят на младежите е намалял с 10% - тези нелицеприятни данни са изготвени от Института за семейни политики, разположен в Испания.

Това, което вълнува нас българите по-силно, е че в европейски план отбелязваме най-голямо намаляване на броя на населението, като в момента сме 7,6 млн., но ако тенденцията се запази до 2050 година ще останем 5,1 млн. души.

Намаляването на населението в България е най-голямо на фона на новите членки в ЕС, като за последните 10 години страната ни е загубила почти 8% от населението си.

Само 16.2% от днешните жители на Европейския съюз са на възраст под 14 години, а 16.6% са на възраст над 65 години. Най-застаряващо е населението на Италия, най-голям е броят на младежите в Ирландия (20.7%).

Населението на ЕС се е увеличило с 8.2% за последните 27 години и сега достига почти 500 млн. души. Парадоксът се обяснява главно с броя на влизащите в ЕС мигранти. За миналата година например цели 75% от ръста на населението се формират от миграционни потоци.

Франция и Холандия са единствените страни, където естествения ръст на населението се равнява и надвишава на притока на мигранти. Като цяло ръст на населението в рамките на страните от ЕС има в Западна Европа, докато новите членки от Централна и Източна Европа запазват броя на жителите си без изменение (Словения и Словакия) или регистрират спад, в което примерът на България е най-фрапантен.

Ако демографските тенденции се запазят, има голяма възможност блокът на 27-те държави да се изравни по брой на жителите със САЩ през 2060 година. В момента жителите на САЩ са близо 200 млн. души по-малко, отколкото в ЕС.

В някои страни от стария континент раждаемостта е два пъти по-ниска от тази в САЩ. В Гърция, Италия и Испания раждаемостта се движи в критичните значения 1.28 - 1.34 на семейство.

В ЕС на всеки 30 секунди се случва един развод. От 1980 до 2005 година, броят на сватбите в Европа е спаднал с 22.3%, а броят на разводите се е увеличил с 55%. В Испания броят на разводите за последните 25 години сее е увеличил със 183%.