Броят на електромобилите в страните от ЕС почти достигна 3 милиона през 2022 година, което е 55% увеличение в сравнение с 2021 г., когато са отчетени 1,9 милиона броя електрически коли. Това показват данни на статистически агенция на ЕС Евростат.

Най-големият годишен ръст на електрическите пътнически автомобили от периода 2013-2022 г. е отбелязан между 2019 г. и 2020 г. (85% ръст), последван от увеличението през 2021 г. в сравнение с предходната година (78%).

Делът на електромобилите от общия брой леки автомобили е нараснал от 0,02% през 2013 г. до 1,19% през 2022 г.

Очакванията са делът на електромобилите в съюза да нарасне значително през следващите години и особено в навечерието на забраната на ЕС от 2035 г. за продажбата на нови автомобили с двигател с вътрешно горене.

Данните сочат, че най-висок дял на новите леки автомобили (на възраст до 2 години) сред членовете на ЕС е регистриран в Люксембург (18% от всички леки автомобили в Люксембург), следван от Германия и Швеция (и двете по 15%), Белгия, Ирландия и Австрия (всички 13%).

В България през 2022 г. регистрираните леки коли са 2,8 милиона, от които близо 6 300 са били електромобили според данните.

Най-много са електомобилите в Германия - над 1 милион бройки, следвана от Франция с над 595 хиляди. Най-малко са електромобилите в Малта - 2 800 броя.

На другия полюс - най-старите леки автомобили (20 или повече години) са регистрирани в Естония (34%), Румъния (31%), Финландия (30%), Полша (29%) и Португалия (26%).

И общия брой леки автомобили е нараснал в почти всички членки на ЕС през последните пет години, достигайки общо близо 253 милиона пътнически автомобила през 2022 г., или 14% увеличение, в сравнение с 2013 г.