Проектите за изграждане на нови атомни енергийни централи в Република Южна Африка може да бъдат отложени за повече от 10 години или въобще спрени. Освен поради икономически причини, според експертите, това може би е част от политическата борба между президента Джейкъб Зума и министъра на финансите Превин Гордхан.

Съгласно последните планове на правителството нова АЕЦ може да бъде въведена в експлоатация едва в 2037 година, съобщава Bloomberg.

"В последните месеци в енергийния сектор се наблюдават изменения, които наложиха необходимостта да преразгледаме плановете", заяви енергийният министър Тина Джумат-Петерсон, цитиран от агенцията.

Досегашните намерения на страната бяха първите енергоблокове на АЕЦ да влязат в експлоатация през 2023 година. За следващите шест годни - до 2029 година, се предвиждаше построяването на осем енергийни блокове с обща мощност не по-малка от 9 600 мегавата. Оценката на този проект се оценяваше в диапазона от $37 млрд до 100 млрд. долара.

Въпреки че отлага плановете си с повече от 10 години ЮАР в перспектива прогнозира да разшири енергийната си система за сметка на ядрената енергия с 20,4 ГигаВата. В базовия сценарий се предвижда още страната да разполага с 37,4 ГВт от вятърни централи, със 17,6 ГВт от соларни мощности, 35,3 ГВт осигурявят мощности на природен газ и 15 ГВт на въглища.

Сегашните промени в срокове за изглаждане на АЕЦ може да бъдат свързани и със забавянето на икономическия растеж, а така също и с опита на страната да избегне присъждането на кредитен рейтинг "боклук", заради размера на държавния дълг.