Българската ИТ компания "Алтерко" съобщи, че акционерите са одобрили условията за планирано обратно изкупуване на до 80 000 дружествени акции до края на годината. Те ще са в диапазона от 15 до 30 лв. за акция. Обратното изкупуване може да бъде извършено наведнъж или на части в една или няколко процедури до достигане на максималния брой акции.

След проведено общо събрание на акционерите на компанията, тя увеличи броя на членовете на съвета на директорите от три на пет. Заедно с това е потвърдено участието на настоящите мениджъри в борда и назначаването на нови членове: Волфганг Кирш и Грегор Бийлер.

Акционерите са одобрили изменения в Политиката за възнагражденията, както и изменения и допълнения в устава на дружеството.

Технологичната компания "Алтерко" ще се търгува директно на франкфуртската борса

Технологичната компания "Алтерко" ще се търгува директно на франкфуртската борса

Това е първата българска компания, чиито акции са допуснати за търговия директно на чужд регулиран пазар

Капиталът на фирмата в момента е в размер на 17 999 999 лева, разпределени в същия брой акции, всяка с номинална стойност от 1 лев. Основният бизнес на компанията е разработване на устройства от "интернет на нещата", или IoT, които тя развива от 2013 година. През 2015 година е създадена една от водещите компании в семейството на "Алтерко" - дъщерната компания "Алтерко Роботикс".

Българският технологичен производител има десетилетия опит на телекомуникационния пазар с услуги и продукти, които предоставят възможности на бизнеса да се възползва от предимствата на мобилните разплащания, мобилните портали и мобилния маркетинг. Компанията има директни отношения с над 20 мобилни оператора, които осигуряват достъп до над 1 милиарда крайни потребители. Тя разполага с офиси в 7 държави на 3 континента, включително в градове като Сингапур, Куала Лумпур, Лас Вегас, и има над 100 служители.

Групата "Алтерко" е съставена от четири дъщерни ИТ дружества, които имат офиси в България, Китай и САЩ. Предстои да отворят офис и в Германия.

 "Алтерко" е подписала предварителен договор за продажба на бизнеса си в Азия

"Алтерко" е подписала предварителен договор за продажба на бизнеса си в Азия

Ако сделката приключи успешно, купувачът от Сингапур ще плати €2,1 милиона за три дъщерни дружества