Стандартните финансови теории ни учат - най-добрият ни приятел е сложната лихва, а ако искате да подсигурите старините си, спестявайте и инвестирайте и времето ще направи всичко останало. Колкото по-рано започнете да пестите, толкова по-лесно и бързо ще достигнете инвестиционните си цели.

И това до голяма степен е така. Но има един малък проблем. Всички примери как 10 000 лева ще се превърнат в 50 000 лева са базирани на историческата доходност на фондовите пазари - за последните 20, 30, или 50 години назад.

Лесно се екстраполира доходност от 9% за следващите 30 години. Кой обаче, може да ви гарантира, че тази доходност, която е историческа норма за пазарите през последните десетилетия, ще се запази и в бъдеще? Никой.

Естествено, това не бива да обезсърчава спестителите да инвестират, защото те нямат особено голям избор. Дори и тази доходност да не бъде реализирана през следващите десетилетия, или да е наполовина, или пък да липсва изобщо, по-скоро трябва да следвате правилото - "който не играе, не печели".

Казано по друг начин, ако не опитате, няма как да спечелите в бъдеще по-добър живот. А в най-лошия случай просто няма да имате шанса за спокоен живот на старини, какъвто и без друго няма да имате, ако не опитате. Тоест на инвеститорите не им остава особено голям избор, освен да инвестират и да се надяват! Сега, друг е въпросът колко, кога и какъв риск трябва да поемат на финансовите пазари с трудно припечелените си средства.

Както вече не веднъж съм подчертавал, рискът от това да не инвестирате на пазарите, може би е най-големият риск, пред който са изложени всички спестители.

Защо? Защото при един негативен вариант на инфлация от 3-4% в дългосрочен план (какъвто наблюдаваме в момента), парите ви ще купуват само част от това, което са купували преди да ги сложите на депозит с по-ниски от инфлацията лихвен процент.

Сега лошите новини

Все повече стават експертите, които прогнозират ниска възвръщаемост на финансовите пазари през следващите десетилетия. Тези прогнози варират от нулева доходност през следващото десетилетие, до 3-4% за следващите няколко десетилетия.

В очакване на по-ниска доходност през следващите десетилетия, някои инвеститори започват да говорят за "смърт на инвестирането". Е, не точно в буквален смисъл.

Андрю Лапторн, ръководител на звеното за количествени анализи във френската Societe Generale има лоши новини за всички. За ужас на бъдещите пенсионери, моделът на висока доходност през последните десетилетия започва да "умира", поне според него.

Стратегът посочва тревожни трендове, които сериозно би следвало да притесняват голяма част от инвеститорите и да ги кара да се замислят, относно инвестициите им на фондовите пазари. Лапторн проследява доходността и 20-годишната възвръщаемост на портфейл съставен от 50% световни акции, в лицето на MSCI World index, 40% правителствени облигации, 5% кеш и 5% корпоративни облигации.

Началната стойност на портфейла е 100 000 долара. "Ако инвестирате днес, с хоризонт от 20 години, след данъци и такси, доходността може да е в размер на 21 800 долара. За сравнение доходността би била 60 000 долара, ако бяхте инвестирали преди 10 години, както и 150 000 долара, ако бяхте инвестирали преди 30 години", пише Лапторн.

На практика стойността на средствата, които инвеститорите могат да очакват да направят за един по-дълъг период, се понижава през последните десетилетия. Трендът не изглежда да се подобрява, допълва още експертът. Лапторн посочва тезата си с графика, която не изглежда особено привлекателна. По-ниската номинална възвръщаемост означава две неща. Или хората ще трябва да работят по-дълго, за да достигнат определени спестявания, или ще трябва да спестяват повече.

И двата случая обаче, не са особено добри за тях.