Международната рейтингова агенция Fitch повиши дългосрочния кредитен рейтинг в чуждестранна валута на Гърция наведнъж с две степенни - от "B", до "BB-". Прогнозата е "стабилна", като агенцията отбелязва подобряването на държавните финанси и отношенията с европейските кредитори.

В съобщението си Fitch посочва, че финалната оценка на програмата за помощ на Гърция от Европейския стабилизационен фонд (ESM) е "подготвила почва за успешен изход на страната от програмата на 20 август 2018 година".

Сделката за Гърция вече е факт

Сделката за Гърция вече е факт

Какви са условията?

Отбелязвайки подобряването на гръцките държавни финанси, експертите на агенцията посочват, че Атина е постигнала бюджетен профицит от 0,8% спрямо БВП (0,6% предходната година), а така също първичен профицит на бюджета (без разходите по обслужване на дълга) на ниво 4% от БВП.

От Fitch бяха прогнозирали първичен профицит на бюджета за 2017 година на ниво 1,9% спрямо БВП.

От агенцията очакват бюджетните показатели на страната да останат силни и след завършването на програмата за финансова подкрепа.

Standard & Poor's повиши кредитния рейтинг на Гърция

Standard & Poor's повиши кредитния рейтинг на Гърция

Преди това Moody`s, също даде позитивна оценка на страната

Съгласно прогнозите на Fitch, Атина ще постигне първични излишъци на бюджета на ниво средно 2,7% от БВП в периода 2018 -2030 година. На база разчети за ръст от 3,4%, държавният дълг на Гърция ще спадне до съотношение 123,3% спрямо БВП към 2030 г. в сравнение с 182,7% към ВВП през 2018 година.

Експертите на агенцията отбелязват, че политическия фон в страната е станал по-стабилен и работните отношения на Атина с европейските кредитори съществено се подобряват. Това понижава риска, бъдещите правителства рязко да изменят политиката, приета в рамките на програмите за финансова подкрепа.