През миналата година рекорден брой от корпоративните облигации в Европа - по-точно над 15% от тях, бяха с отрицателна доходност, припомня от Zero Hedge. И въпреки че в САЩ основният лихвен процент е на нулата, за разлика от на Стария континент, за пръв път в историята този феномен се пренесе и отвъд океана, сочат данни на Goldman Sachs.

Причината някои корпоративни облигации в САЩ вече също да носят отрицателна доходност, според стратега на банката Майкъл Пумпел, е, че това "отразява комбинираните ефекти от материалното понижаване на лихвата по корпоративните облигации и очакванията за ръст на инфлацията."

От банката отчитат, че мащабът на облигациите, търгувани при цена под 0%, всъщност никак не е малък. Към 4 януари тази година над 25% от дълговите инструменти с инвестиционен рейтинг са носили лихва от под 0,5%, а при още около 17% доходността е била между -0,5% и 0%.

"Това означава, че огромна част от корпорациите с инвестиционен кредитен рейтинг очакват да им се плаща, за да заемат средства на дълговите пазари днес, смятат от Goldman Sachs", посочват от Zero Hedge. "И въпреки че рекордната продължителност идва със своите собствени рискове, отрицателната лихва ще подтикне корпорациите да емитират още повече дълг, като същевременно механично увеличават рисковете за инвеститорите."

От изданието описват две категории риск за вложителите. Първият и по-сериозен е, че те стават все по-уязвими на неочаквано изстрелване на инфлацията. "Въпреки че брейкивън инфлацията не е съвършен измерител на очакваната инфлация, тъй като в нея се включва и рисковата премия, позитивната доходност на инструментите исторически поне в известна степен осигуряваше защита по отношение на инфлационните шокове", пишат от Zero Hedge. "Това вече не е така, тъй като даже ако очакваната инфлация падне под очакванията на пазара, тя може да не е достатъчно ниска, за да доведе до покачване на реалната доходност по корпоративните облигации."

Вторият риск е свързан с реливъриджа. Фирмите днес увеличават капиталовата си структура още повече. "Това може да доведе до завишен риск те да се превърнат в паднали ангели, въпреки че лихвите по задълженията им са на исторически минимум, тъй като е възможно някои силно задлъжнели компании да не успеят да постигнат растежа на приходите, очакван от инвеститорите."