Към момента курсът на руската валута е около 65 рубли за долар, което вече започна да създава проблеми за руската икономика, тъй като ориентацията към износ предполага сравнително слаба рубла за поддържане на търговския баланс. Това коментира пред агенция Прайм анализаторът от финансовата група "Финам" Андрей Маслов.

Той обяснява, че независимо от намалението на основната лихва на Централната банка на Русия до 14%, рублата продължава да поскъпва, тъй като търговският баланс е "изкривен" поради рязкото намаляване на вноса.

"Така, въпреки че е намалял значително напоследък, износът надвишава вноса, което на свой ред оказва сериозна подкрепа на рублата. Трябва също да се отбележи, че рублата на практика сега не е "свободно конвертируема валута", тъй като чуждестранни инвеститори не се допускат до търговия с рубли, а Централната банка на Руската федерация стриктно регулира изтичането на валута от страната", казва Маслов.

В перспектива курсът на рублата да нарасне до 60 рубли за долар и особено да се задържи на тази позиция, анализаторът смята за доста малко вероятно на този етап.

"В този случай държавният бюджет на Русия би се "продънил", т.е. ще изпадне в дефицит. Оптималният обменен курс все още е по-скоро около 80 рубли за долар и, както показаха последните действия на Централната банка, регулаторът се опитва да отслаби рублата, понижавайки основната лихва и леко облекчавайки ограниченията", обясни Маслов за Прайм.

По думите му, "има очаквания и за по-сериозно облекчаване на финансовите мерки от Централната банка на Руската федерация, за да се предотврати повишаването на курса на рублата".

Bloomberg: Рублата е най-добрата валута на годината

Bloomberg: Рублата е най-добрата валута на годината

За това допринесе въведеният капиталов контрол