Климатичните промени може да предизвикат нова глобална финансова криза. За това предупреждават експертите от американската държавна комисия за търговия със стокови фючърси (CFTC).

Според нейния представител Ростин Бенхам по-неблагоприятните метеорологични условия и зачестилите природни бедствия представляват риск за финансовата система.

"Изменението на климата засяга всички аспекти на американската икономика - от производството в селското стопанство до производството и финансирането на всяка една стъпка от този процес", посочва Бенхам, цитиран от специализирания сайт OilPrices.

"Повечето световни пазари и регулатори предприемат стъпки към оценка и ограничаване на настоящите потенциални заплахи от промените в климата, ние в САЩ също трябва да настояваме за действия от страна на публичния и частния сектор", смята той.

По неговите думи суровинният и финансовият пазар, които подкрепят икономиката, също биха поели част от тежестта, ако не бъдат предприети мерки.

"Ако промените в климата причиняват по-сериозни и чести бедствия, ще бъдем изправени пред сценарий, при който доставчиците на финансови продукти - от ипотеки, застраховки за дома и други, няма да могат да контролират риска", обяснява експертът.

По неговите думи е "абсолютно ясно", че изменението на климата представлява риск за стабилността на финансовата система.

Бенхам посочва, че природните бедствия могат да имат икономически ефект под формата на 160 милиарда долара загуби годишно.