България си е поставила за цел да събере всички необходими документи за подготовката на искането за първото плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост в рамките на месец юли. По регламент, Европейската комисия след това има 2 месеца да направи оценка на подадените документи, преди да извърши плащане. Едва след изтичането на този срок се очаква средствата от Плана в размер на 1 368 912 911 евро да пристигнат през есента на 2022 г. Това съобщиха от Министерството на финансите във връзка с публикации за потенциално забавяне на първото плащане. 

Защо Брюксел ни поряза с 1 милиард лева по Плана за възстановяване?

Защо Брюксел ни поряза с 1 милиард лева по Плана за възстановяване?

Безвъзмездната финансова подкрепа, която всяка държава членка трябва да получи от Възстановителния фонд на ЕС беше актуализирана

В последните 46 работни дни от одобрението на Плана от Съвета на ЕС досега е изготвена и приета необходимата вътрешната нормативна база, създадена е система за управление и контрол, направен е анализ на натовареността на ключови органи и е надградена информационната система ИСУН 2000, която е необходима за управлението на Плана. Към момента е обявена и първата процедура по Програмата за технологична модернизация на стойност 260 млн. лв. в подкрепа към малки и средни предприятия.

Исканията за плащания по Плана се подават на база на постигнати резултати. Първото плащане е свързано с изпълнение на 22 мерки, със срок 30 юни 2022 г. Към момента те се финализират, като са приети всички необходими законодателни мерки във връзка с това искане. За да може да бъде подадено първото искане за плащане, е необходимо да бъдат подписани още две споразумения с Европейската комисия.

Неяснотите и пробойните в Плана за възстановяване са много

Неяснотите и пробойните в Плана за възстановяване са много

Пред Money.bg говори Красен Станчев, основател на ИПИ

Първо, трябва да бъде одобрено Финансовото споразумение, което представлява общата рамка за превод на средствата и условията за предотвратяване на нередности, като то е идентично за всички държави членки. Споразумението за България беше подписано на 4 юли 2022 г. и съгласно българската Конституция то подлежи на ратификация от Народното събрание, като се очаква тази седмица то да бъде разгледано.

Второ, трябва да бъдат финализирани Оперативните договорености, които са технически документ, уточняващ начина на верифициране на постигнатите резултати. Средният срок за такива договорености е около 5-6 месеца, като при някои държави членки това отнема до 8-9 месеца. Очаква се още тази седмица България да финализира преговорите по този документ с ЕК и официалното им одобрение да стане в рамките на месец юли.

Дори и аванса по Плана за възстановяване трябва да си го изработим

Дори и аванса по Плана за възстановяване трябва да си го изработим

Решението на ЕК не е окончателния акт, от който зависи дали и кога ще получим въпросния аванс

Подготовката на второто искане за плащане на стойност 724 039 480 евро засега също няма забавяне в сроковете. То е свързано с необходимостта от приемане на 22 законодателни мерки със срок края на 2022 г. Във връзка с тяхното изпълнение вече е приет 1 закон, 4 законопроекта са в Народното събрание, 4 законопроекта (свързани с изпълнението на 5 мерки) са в напреднал процес на обществено обсъждане, 6 законопроекта (свързани с изпълнението на 12 мерки) са в процес на подготовка от съответните ресорни министерства.