Европейският съюз представи план, с който да помогне на държавите да създадат мрежа от национални "лоши банки", с които да се справят с очакваната вълна от необслужвани кредити заради пандемията, пише The Wall Street Journal.

Брюксел смята, че т. нар. лоши банки, които абсорбират необслужваните кредити, са начин да помогне на закъсалите банки да преминат през пандемията и да са достатъчно силни, за да продължат да кредитират през периода на възстановяване на икономиката. Европейската централна банка вече предупреди, че банките на Стария континент може да се изправят пред цунами от $1,7 трлн. лоши кредити в екстремен, но все пак възможен, сценарий.

Предложението, обявено в сряда, подчертава неуспеха за постигане на решение, което да обхване целия Европейски съюз. Усилията сега ще зависят от отделните правителства, които трябва да създадат и спонсорират лоши кредити. Една от идеите бе за единна лоша банка, която да обхване целия блок.

По време на икономически спад най-вече банките в южна Европа - Италия, Испания, Гърция - отчитат голям ръст на необслужваните заеми. Проблемът не е толкова тежък в по-богатите северни страни като Германия и Холандия. Но лошите кредити са пречка пред икономическото развитие от дълговата криза през 2011 г. насам, а банките все още не могат да изчистят портфолиото си.

Андреа Енрия, председател на Надзорния съвет на ЕЦБ, призова за създаването на обща европейска банка, която да абсорбира проблемните кредити сега, за да могат останалите банки да продължат кредитирането. В сряда обаче комисията заяви, че това предложение не е осъществимо, тъй като отделните страни имат различни правила. Вместо това ЕК ще подкрепи държавите, които искат да създадат собствени лоши банки.

Ако достатъчно държави го направят, комисията ще помогне за създаване на мрежа от национални лоши банки, които да обменят информация. Брюксел ще се опита да развие и вторичен пазара за лоши кредити.

Европейският банков надзор предупреждава за проблеми с управлението на кредитния риск

Европейският банков надзор предупреждава за проблеми с управлението на кредитния риск

Редица кредитни институции не разполагат или не прилагат специфични методики, които да разделят кредитния риск, породен от пандемията ,от този, който е възникнал по системни причини и има постоянен дългосрочен характер