Въпреки че Федералният резерв на САЩ не само обяви и осъществява най-мащабните програми за монетизиране на дълг и инфлиране на валутата в историята на страната, но и дори допълнително увеличи обхвата ѝ, последните данни за счетоводния баланс на финансовата институция показват, че той се е свил, предаде Zero Hedge.

"Това е не просто e първото свиване на счетоводния баланс на Федералния резерв от 26 февруари тази година, но е и най-голямото му понижаване от май 2009 г.", посочват от изданието.

Причината за това обаче не е редуцирането на програмите. Централната банка продължава да изкупува правителствен дълг и обезпечени в ипотеки активи на стойност поне 100 млрд. долара седмично, а на лек спад на новонапечатаните пари, които инжектира на репо пазара през седемте дни до 17 юни, и на суповите линии. Първите са спаднали с 9 млрд. долара спрямо предишната седмица, до 79 млрд. долара, а вторите - с 92 млрд. долара до 352 млрд. долара.

Федералният резерв започва да изкупува отделни корпоративни облигации

Федералният резерв започва да изкупува отделни корпоративни облигации

Освен тях, в момента централната банка излива по 80 млрд. долара месечно в държавни ценни книжа и 40 млрд. долара за борсово търгувани фондове

Тъй като днес борсите зависят ако не изцяло, то основно от печатането на Федералния резерв, понижаването на счетоводния баланс на централната банка съвпада с волатилността на пазарите. "Свиването му идва в момент, в който инжектираната месечна ликвидност от Фед се понижи до 120 млрд. долара, което предполага, че счетоводният баланс ще продължи да расте през следващите седем дни, но с по-умерен темп", посочват от медията.

Данните на банката показват, че през седемте дни до 17 юни тя е наляла 1,1 млрд. новонапечатани долара в облигациите на борсово търгуваните фондове и отделни корпоративни облигации, въпреки че не става ясно по колко средства са били насочени към всяка от категориите. Общата стойност на средствата е 6,6 млрд. долара.