След като в средата на май Федералният резерв започна да налива пари в борсово търгуваните фондове по програмата Corporate Credit Facility, като само за ден инжектира в ценните им книги 305 млн. долара, за месец стана ясно, че мярката не е ефективна. Затова председателят на централната банка Джеръм Пауъл преминава на следващото ниво и институцията вече ще изкупува и конкретни корпоративни облигации.

Това не означава, че тя ще спре покупките на облигации на борсово търгуваните фондове, поне засега, а че програмата ще бъде увеличена, за да се харчат и средства за фирмите облигации.

Фед започна да налива пари в борсово търгуваните фондове

Фед започна да налива пари в борсово търгуваните фондове

Видими резултати: За два дни централната банка е инжектирала в тях над 300 млн. долара, но те все пак са на червено

"Постепенно ще се отдръпнем от изкупуването на борсово търгувани фондове и ще увеличаваме покупките на корпоративни облигации", каза Пауъл пред Комитетът за финансови услуги на Камарата на представителите. "Това е по-добър инструмент за подкрепа на ликвидността и функционирането на пазарите."

Целта на централната банка ще са облигации с инвестиционен рейтинг. Най-ниската им степен по ранкинга на Moody"s е Baa3, а по този на S&P - BBB-. По думите на Пауъл, така ще се гарантира нормалното функциониране на пазарите.

Решението му обаче веднага беше разкритикувано. Питъш Шиф изтъкна, че по този начин Федералният резерв директно започва да изкупува неинвестиционни ценни книжа, които просто още не са били коригирани като такива от рейтинговите компании. Той смята, че централната банка така просто ще осигури ликвидност на инвеститорите, които ще излязат от вложенията си на печалба, докато Фед ще придобие облигации, които няма да може да продаде на печалба.

Милиардер: Действията на Федералния резерв ще доведат до срив на борсите

Милиардер: Действията на Федералния резерв ще доведат до срив на борсите

Печатането на пари ще създаде дефлационна криза както в Япония от 90-те години, смята Чамат Палихапития, въпреки че точно този сценарий е слабо вероятен

Същевременно не е ясно как централната банка ще спре програмата, без да срине пазара, след като инвеститорите са пряко зависими от ликвидността, създавана от институцията. По думите на Пауъл, тя просто "ще прибере инструментите", когато види, че те повече не са нужни, но това не внася яснота какво точно очаква Федералният резерв и как точно смята да го направи.

В момента централната банка излива по 80 млрд. долара месечно в държавни ценни книжа и 40 млрд. долара за борсово търгувани фондове. Към тях ще се добави и сумата за корпоративните облигации.