Противоречи на икономическата логика премията за задължителната застраховка "Гражданска отговорност" да спада и затова КФН ще следи внимателно процесите на пазара. Това каза в студиото на Money.bg по телевизия Bulgaria On Air зам.-председателят на Комисията за финансов надзор с ресор "Застраховане" Владимир Савов

"Би трябвало, с оглед инфлационните процеси, и премията по ГО да се покачва, но на практика данните показват, че това не е така - през последната година тя леко спадна. От началото на годината наблюдаваме с лека загриженост, че тя е още по-ниска. (...) Най-често говорим за последствията от покачването на тази премия, защото е задължителна и има социален ефект. Много малко се говори за опасността от прекалено ниската премия", коментира още той.

"Гражданска отговорност" поскъпва, колко ще плащаме през 2022 година?

"Гражданска отговорност" поскъпва, колко ще плащаме през 2022 година?

Сравнителен анализ показва ръст на цената от над 10% на годишна база

По думите му именно заради това застрахователите имат задължение да обосновават достатъчността на своята премия с актюерски оценки.

Савов подчерта, че с оглед повишените разходи по претенциите и за функционирането на самите застрахователи, е много важно премията от "Гражданска отговорност" да е достатъчна и да не зависи от приходи от други източници като например инвестициите.

Състоянието на пазара

"Доста прилични" са резултатите на застрахователния пазар, заяви зам.-председателят на КФН. С уговорката, че все още няма данни за последното тримесечие на 2022 г., той посочи, че има 4% ръст на застраховката "Каско" заради увеличаването на базата, по която се сключват полиците. Добър е ръстът и на застраховките тип "Помощ при пътуване". При премийните приходи от ГО има 0,6% спад за първите 9 месеца на миналата година.

Цели 16% спад на годишна база отчитат застраховките "Живот" с инвестиционен фонд, като по думите му обяснението за това може би е свързано с инфлацията и лошото представяне на пазарите през 2022 г.

Най-големите застрахователи у нас: Кои са лидерите при "Гражданска отговорност" и "Каско"?

Най-големите застрахователи у нас: Кои са лидерите при "Гражданска отговорност" и "Каско"?

Една от българските компании продава повече полици навън, отколкото у нас

Едва 3-4% е делът на премийните приходи от застраховките за пожари и природни бедствия у нас, но все пак има ръст, коментира Владимир Савов. Той отбеляза, че интересът към тези продукти обикновено е свързан със значими събития като наводненията в подбалканските градчета през септември миналата година и след това спада.

Именно сред пострадалите от придошлите води обаче е имало много застраховани, които са получили навреме обезщетенията си, показва проверка на КФН.

И при общото, и при животозастраховането общите финансови резултати - оставащото от премийния приход след обезщетенията, попълването на резервите и разплащането с брокерите плюс приходите от инвестиции, са положителни. Платежоспособността на застрахователите е значително над минимума от 100%.

Вижте още във видеото!