Изкуственият интелект може да има негативни социални последствия, според нов доклад на администрацията на президента на САЩ. Документът предлага мерки за снижаване на това влияние.

Няколко са възможните последствия от роботизацията и автоматизацията на производството върху икономиката и пазара на труда. На първо място, разбира се, е ръстът в производителността. Същевременно изкуственият интелект ще промени необходимите умения на пазара на труда - ще се търсят, например, технически познания от високо ниво.

Очаква се роботизацията да повлияе неравномерно в зависимост от сектора и нивото на образование, работната заплата, типа заетост и мястото на живеене. Докладът прогнозира сериозни промени на пазара на труда - някои професии ще изчезнат, като същевременно ще се появят нови. Освен това много хора ще загубят работните си места, което засилва значението на мерките, които властите трябва да предприемат.

Според анализа, броят на застрашените работни места в близките две десетилетия, варира от 9% до 47%. Преглед на последните няколко десетилетия показва ръст на неравенството, който частично е свързан с технологиите, коментира Джейсън Фурман, един от авторите на доклада и икономически консултант към президента на САЩ.

По-рано тази година експерти от Световния икономически форум в Давос предупредиха, че в близките пет години развитите страни ще загубят пет милиона работни места, заради цифровите технологии и роботизацията. Става въпрос не за тесни професионалисти, а за офис служители и мениджъри.

Хедж-фондът Bridgewater Associates вече работи по проект, който предвижда автоматизация на редица управленски функции, вкл. наем и уволнение на служители и дори взимане на стратегически решения. Софтуерът с елементи на изкуствен интелект ще спести време и ще елиминира човешкия фактор от процеса на взимане на решения.

Докладът "Изкуствен интелект, автоматизация и икономика" включва няколко мерки, призвани да смекчат негативния ефект от технологиите.

На първо място, правителството не трябва да изостава от частните компании и да инвестира в разработката на изкуствен интелект, като отделя внимание на етиката в тази сфера.

Второ, властите са длъжни да обърнат особено внимание на образованието и преквалификацията. Ударението трябва да падне върху професии, които са необходими в новите условия. Трето, правителството следва да подобри социалната система, така че хората, загубили работата си, да могат да преживеят, докато си търсят ново работно място или получат ново образование.

Изпълнението на тези мерки е свързано с увеличаване на разходите за застраховане, здравеопазване, курсове за преквалификация, повишаване на минималната работна заплата и т.н.

Източник: TechNews.bg