Румъния ще се сдобие с 12 влака на водород, всеки с по 160 места. Правителството ще плати 973 милиона евро (без ДДС) по договор, предадоха румънски медии. В договора, освен влаковете, ще бъде включена и тяхната поддръжка "за дългосрочен период", според документа.

Влаковете ще се използват за обслужване на маршрутите, които все още не са електрифицирани: маршрутът между централна гара Букурещ и летище Букурещ (на всеки половин час), Букурещ-Питещ (на всеки час), Букурещ-Търговище (на всеки час), Букурещ-Слатина -Крайова (през Питещи, четири пъти на ден), Букурещ-Читила-Сабаерни-Титу (на всеки половин час).

Финансирането на инвестиционния проект се осъществява от външни средства, чрез Националната програма за възстановяване и устойчивост и от държавния бюджет, чрез бюджета на Министерството на транспорта и инфраструктурата.

Замяната на дизеловите влакове с такива, използващи водородни горивни клетки, намалява замърсяването в транспортния сектор с над 18 348 тона CO2 годишно. Това е в унисон с постигането на поставените цели за постигане на въглероден неутралитет до 2050 г., обясни държавният секретар Йонел Скриостяну.