Софтуерните продукти са неизменна част от работата на практически всеки бизнес, но въпреки утвърдената им повсеместност, закупуването на подходящ софтуер за дадена фирма или организация нерядко е заплетена задача, включваща стриктен бюджет, необходими функционалности, текуща и бъдеща съвместимост с други продукти и сигурност, наред с други съображения.

Изборът на софтуер е допълнително усложнен от динамично развиващите се високи технологии и моделите, по които те се разпространяват, поддържат и лицензират. Добре познати похвати като изкуствената амортизация не подминават и софтуера - тук тя се състои основно в пускане на нови версии, които не допринасят съществено към функционирането на продукта, подобно на фейслифтовете в автомобилната индустрия. Все по-агресивно навлиза и моделът за лицензиране на софтуера като услуга (SaaS - Software as a Service), т.е. своеобразното "наемане" на софтуерни продукти чрез месечни или годишни абонаменти. По време на икономически растеж тази практика е ползотворна за генериране на нови и раздвижването на съществуващи финансовите потоци, но в моменти на рецесия като текущата глобална криза представляват риск, особено за предприятия без капиталов резерв.

Натискът за честа подмяна на все още функциониращ софтуер и принудителните постоянни плащания довеждат до атмосфера на недоволство сред все по-зависимите от софтуерни монополисти браншове. В защита на европейския справедлив свободен пазар и с цел намаляване на влиянието на софтуерния монопол, след постепенно натрупана многогодишна история на съдебни битки, още през 2012-та година Съда на ЕС отсъжда, че препродажбата на софтуер в рамките на Съюза е законна и производителите нямат право да възпрепятстват осъществяването на този тип търговия. Решението на СЕС утвърждава последвалото развитие на софтуерното брокерство в Централна Европа и постепенното му навлизане в останалите страни-членки.

Софтуерното брокерство и използваните лицензи

С "използван" софтуер се означават лицензи, които вече не са необходими на техните собственици. Това обикновено са организации, които отварят нов клон и искат да купят по-ново издание на даден софтуер или да преминат изцяло към друг, или обратното - закриват отдел, разполагат с множество вече излишни софтуерни лицензи и търсят начин да ликвидират тези нематериални активи възможно най-доходно.

Софтуерните брокери са фирми, изкупуващи и препродаващи тези излишни лицензи, без да са официални представители на техния производител. По този начин става възможно осигуряването на софтуер значително по-достъпни цени (в някои случаи повече от половината от първоначалната стойност), така че дори организации и предприятия с ограничени средства могат да се възползват продукти от висок клас.

Бенефициер може да е всеки, но използваните лицензи могат да са от изключителна полза особено за:

  • Институции, търсещи икономични решения поради ограничен, стриктен бюджет; пример: детски градини и училища;
  • Предприятия, търсещи по-стари софтуерни версии, защото не се нуждаят, не желаят или изрично не могат да преминат към нови системи и програми поради технически ограничения; пример: медицински кабинети със специфична техника, зависеща от конкретна версия на даден софтуер;
  • Фирми, търсещи софтуерни продукти като допълващ аксесоар към основната им дейност; пример: ИТ компании, предлагащи сервизни услуги и цялостни решения за хардуерно и софтуерно оборудване;
  • Организации, нуждаещи се от конкретен софтуер само за даден проект; пример: неправителствени организации, занимаващи се с разнообразни и същевременно относително краткотрайни дейности.

Запознайте се с Forscope - same value, better price

Фирма Forscope, развиваща бизнес в 15 държави, е пионер в софтуерното брокерство за България с многогодишно присъствие на софтуерния пазар и утвърдено доверие сред клиентите си. Forscope предоставя персонализирани предложения, безплатни консултации и различни възможности за партньорство, наред с помощ при инсталацията и поддръжката на продуктите от портфолиото на фирмата.

Кооперирането с Forscope в търсенето на подходящо и рентабилно решение води до значително намаляване на разходите за софтуер, благодарение на опитния екип, подхождащ към всеки въпрос с внимание и индивидуално отношение. Конкретен пример е казусът, описан накратко по-долу.

Казус: местният клон на голяма международна компания, нуждаеща се от нов офисен софтуер

Българският клон на голяма международна компания* в бранша на енергийните услуги се нуждае от 300 броя най-новите пакети MS Office 2019 Standard на възможно най-добра цена. Целта на покупката е обновяване на софтуера от съображения за сигурност.

Forscope се свърза с представители на компанията, която впоследствие прие предоставената оферта, намалявайки разходите си за софтуер с 65%. Предоставените лицензите разполагат с всички официални характеристики на производителя, включително партидно инсталиране и активиране на продуктите, улесняващо управлението на големия брой лицензи и трансфера на софтуера от устройство на устройство при евентуална необходимост. В допълнение, договорът включва помощ при инсталирането и активирането на Office пакетите, предоставена от отдела за обслужване на клиенти на фирмата.

*Забележка: Имената са пропуснати по съображения за поверителност. Ако желаете да се запознаете в детайл с този казус и още много други, посетете Forscope.bg.