Колкото повече младите хора използват социални мрежи, толкова по-нещастни се чувстват. Това е заключението на учените от Питсбъргския университет в техен доклад. В документа се разглежда връзката между честата употреба на подобни сайтове и склонността към депресия.

Според експертите социалните мрежи са се превърнали във важен фактор в ежедневния живот, като е необходимо техните потребители да разграничат „позитивната им употреба” от „проблемната” такава.

В изследването са се включили 1787 американски граждани между 19 и 32-годишна възраст, които имат профили в една или в няколко от най-популярните платформи в момента: Facebook, YouTube, Twitter, Google Plus, Instagram, Snapchat, Reddit, Tumblr, Pinterest, Vine и LinkedIn.

Данните показват, че при повече от една четвърт от потребителите, прекарващи сборно около час в социалните мрежи, има голяма опасност от изпадане в депресия.

От доклада става ясно още, че при тези, които проверяват по-често профила си в тези сайтове рискът от подобно състояние е с 2,7 пъти по-висок.

Експертите посочват нещо много важно в документа, което може да обясни до някъде тази статистика. Според тях част от тези хора вече са депресирани, като се опитват да „запълнят празнината в душата си” чрез социалните мрежи.

Снимка 225856

Източник: Agenda.weforum.org