Амонякът обикновено се използва като тор. Той се състои от азот и водород. Производството на амоняк в индустриален мащаб позволява на селското стопанство да преживее истински бум според проучване от University of Manitoba без амоняка не бихме могли да произвеждаме приблизително половината от храната в света днес. В началото на 1910 г. учените намират начин да го синтезират.

Амонякът се използва и за производството на експлозиви за минната промишленост и е ключова суровина за производство на фармацевтични продукти, продукти за почистване. В момента за производството му са нужни основно изкопаеми горива и всъщност то е отговорно за 1,8% от глобалните емисии на CO2. Чрез използване на възобновяема енергия обаче може да се произвежда "зелен" амоняк, което ще намали въглеродния отпечатък на селскостопанското производство.

Тук идва ключовата роля на залива Нелсън Мандела, в Източен нос на Южна Африка, където хиляди декари земя може един ден да се превърнат в най-големия завод за зелен амоняк в света.

Използването на амоняк като гориво може да помогне за декарбонизирането на корабния сектор. Точно върху това ще се фокусира и заводът в Мандела. "Зеленият амоняк ще започне да замества корабното гориво и ще замени дизела. Това ще бъде горивото на бъдещето, особено в морската индустрия", коментира Колин Лубсер, управляващ директор на Hive Energy Africa, която изгражда завода през CNN.

Процесът за производство на зелен амоняк е доста опростен, според Лубсер. Нужни са само вода, въздух и енергия. Прилага се химичният процес електролиза. След това водородът и азотът се комбинират, за да се получи амоняк.

Процесът, който прави амонякът така, че да е "зелен", че за целта се разчита на възобновяема енергия.

Заводът ще започне работа през 2026 г.. Инвестицията ще струва 4,6 милиарда долара. Той ще се захранва от близка слънчева централа и ще получава вода - от местна фабрика за готварска сол, която обезсолява морската вода.

Ще бъдат създадени 20 000 работни места в региона през целия живот на проекта.

След Covid редица работни места в Южна Африка бяха изтрити. "Тук, в Източен Кейп, нивото на безработица е над 50%", коментира Лубсер.

Научен пробив: Създадоха материал за безопасно и евтино съхранение на амоняк

Научен пробив: Създадоха материал за безопасно и евтино съхранение на амоняк

Обещаващо развитие за развитието на водородната енергия

Корабоплавателната индустрия е виновна за близо 3% от глобалните емисии на CO2 през 2018 г. Според Международната агенция по енергетика, амонякът ще трябва да отговаря на 45% от глобалното енергийно търсене за корабоплаване през 2050 г., за да се реализират стремежите за въглеродна неутралност.

Един от негативите на амоняка е, че той е токсичен газ. Използването му като гориво произвежда азотни оксиди, които могат да действат като парникови газове и да причинят замърсяване на въздуха, което изисква допълнителна технология за контрол на емисиите.

В бъдеще се очаква производството да процъфтява. Според доклад на Precedence Research пазарът на зелен амоняк възлиза на едва 36 милиона долара през 2021 г., но ще нарасне до 5,4 милиарда долара до 2030 г.