Заради мерките срещу коронавируса, огромна част от търговските площи в САЩ започнаха да се обезценяват, като това важи с особена сила за хотелите, ресторантите и "останалите бизнеси, определени като нежизненонеобходими", посочват от Zero Hedge. Освен, че това нанася удар върху пазара на недвижими имоти, от решението на властите страдат и банките.

Данните на Morgan Stanley показват, че 25% от всички обезпечени в търговски площи активи на финансовите институции са застрашени от фалит. Интересното е, че днес техният размер е в пъти по-голям, отколкото беше през 2008 г.

Голямата депресия – през 1929 г. и днес

Голямата депресия – през 1929 г. и днес

Какви са приликите между тогава и сега и какво можем да очакваме от настоящата криза

Индексът на обезпечените в търговски площи активи през последните седмици отбеляза най-големия си срив в историята, понижавайки се до 66 пункта спрямо 95 пункта в началото на годината, съвместно с увеличаването на броя на площите, които се отдават под наем.

Така ситуацията е почти идентична с тази през 2008 г., когато банките понесоха тежък удар, след като обезпечените в ипотеки активи изгубиха стойността си за една нощ. Това ще доведе до увеличаване на размера на капитала, който те трябва да отделят заради загубите си.

Понижаването на размера на разполагаемите средства ще доведе до свиване на кредитирането, както се случва при всяка рецесия. Кредитополучателите ще са изправени пред завишени изисквания за самофинансиране и по-висока лихва - нещо, което вече се случва и в България.

Д-р Красимир Петров: Навлизаме в криза, която ще измерима с Голямата депресия

Д-р Красимир Петров: Навлизаме в криза, която ще е измерима с Голямата депресия

Няма проблеми икономиката да се свива с по 10-15% годишно, а инфлацията да нараства с 20-30%, посочи икономистът

Подобни дупки в счетоводните баланси на банките могат да застрашат самото им съществуване, както се видя през 2008 г. Причината е, че вместо да имат ресурси, които им носят доходност, те се озовават със загуба.

Именно свиването на кредита е това, което елиминира погрешните инвестиции, реализирани по време на кредитната експанзия. Затова и политиците се притесняват от фалитите, тъй като те ги изправят пред много затруднени бизнеси, принудени да освобождават хора, въпреки че икономически този процес е по-скоро добре дошъл, защото позволява правилното преразпределение на активите - т.е. там, където потребителите искат да бъдат.