Тази седмица Европейският парламент (ЕП) и Съветът на ЕС постигнаха пробив относно общите правила за минималните заплати в общността. Евродепутатите в Страсбург приеха условно споразумение за мерките, предвидени за насърчаване на колективното споразумение и по-добро прилагане на съществуващите минимални възнаграждения.

Припомняме, че още през октомври 2020 година Европейската комисия (ЕК) даде началото на преговори, които очертават общи правила за минималната заплата в ЕС, но не и самото ѝ ниво. Две години по-късно Европарламентът и Европейският съвет заявиха, че преговарящите им са постигнали условно споразумение, което трябва да бъде потвърдено с формално гласуване в двете институции.

"Евросъюзът спазва обещанието си. Новите правила за минималните заплати ще защитят достойния труд и ще гарантират, че работата се заплаща", заяви впоследствие председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в изявление.

Какво всъщност следва?

Важно е да уточним, че промените няма как да доведат до еднаква минимална заплата в ЕС. Заради доста различния стандарт на живот в различните държави-членки, не е възможно заплащането на труда да е еднакво в България и в Люксембург, например. Споразумението обаче е много важно, защото ще доведе до това страните членки на ЕС да бъдат задължени да преценят дали настоящите минимални заплати са достатъчни, за да осигурят достоен стандарт на живот на техните граждани.

Скандинавските страни се обявиха против общоевропейска минимална работна заплата

Скандинавските страни се обявиха против общоевропейска минимална работна заплата

Според Швеция и Дания тя ще понижи стандарта на живот на работещите там

Към момента шест от 27-те страни членки на ЕС определят нивата на минималните заплати с договаряне между работодатели и профсъюзи. В останалите 21 държави размерът на минималното възнаграждение се определя от правителствата.

Страните, в които по-малко от 80-процентен дял от служителите са обхванати от колективните договорки, ще трябва да представят план за действие с ясна времева линия и конкретни мерки, за да разширят този начин на определяне на заплатите, посочиха от Съвета и Парламента.

Споразумението въвежда и задължението страните от Европейския съюз да създадат система за прилагането му, включително надежден мониторинг, контрол и проверки на място за преодоляване на злоупотребите от подизпълнители, фалшивата самозаетост и нерегламентирания извънреден труд. След като мине формалното гласуване в двете институции, страните от блока ще разполагат с две години, за да въведат новите правила в националните си закони.

През това време страните-членки ще трябва да направят експертни оценки дали минималните им заплати осигуряват на гражданите им достоен начин на живот, предвид икономическите реалности и условията, в които живеят. За целта те могат да създадат потребителка кошница със стоки и услуги на реални цени или да приложат международно използвани стойности 60 на сто от брутната средна работна заплата. 

Страните от ЕС ще бъдат задължени да въведат и нова система, която да включва надеждно наблюдение, контрол и инспекции на място, за да се гарантира съвместимостта и справянето със злоупотреби като допълнително договаряне, фалшиво самонаемане, неотбелязано допълнително работно време или нарастване на интензивността на работата.

Седемте държави в ЕС, в които минималната заплата е по-висока от тази в САЩ

Седемте държави в ЕС, в които минималната заплата е по-висока от тази в САЩ

В България и в още 12 държави членки минималната заплата е под 1000 евро