На територията на Европейския съюз месечни минимални заплати под 1 000 евро получават гражданите на 13 страни от, а над 1 500 евро в шест държави.

21 от 27-те държави-членки на ЕС имат минимални заплати на национално ниво. Изключение са Дания, Италия, Кипър, Австрия, Финландия и Швеция изключение. Това показват данните европейската статистическа служба Eurostat за януари 2022.

Сред 13-те държави държави членки с най-ниски минимални заплати попада и България (332 евро). Страната ни е с най-ниска минимална заплата в целия съюз. Прави впечатление, че повечето от тези държави се намират най-вече в източната и южната част на ЕС. Сред тях са Латвия със средна минимална заплата от 500 евро, Румъния (515 евро), Унгария (542 евро, Хърватия (624 евро), Словакия (646 евро), Чехия (652 евро), Естония (654 евро), Полша (655 евро), Литва (730 евро), Гърция (774 евро), Малта (792 евро) ) и Португалия (823 евро).

В две страни членки заплатите са малко над 1 000 евро. Това са Словения със средна минимална заплата от 1074 евро и Испания (1126 евро).

В останалите шест държави в Европейския съюз минималните заплати са над 1500 евро на месец. Във Франция минималната заплата е 1603 евро, в Германия 1621 евро , Белгия (1658 евро), Холандия (1725 евро), Ирландия (1775 евро) и Люксембург (2257 евро). Заедно с Испания, в тези страни минималните заплати са по-високи от минималата заплата в Америка, която е 1110 евро през януари 2022 г.

EU Map: minimum wages, January 2022

Сред държавите, които имат минимална заплата на национално ниво, разликата между най-високата и най-ниската е почти 7 пъти. Ако се вземат предвид обаче цените в различните държави, разликата става по-малка - около три пъти.

Bar chart: minimum wages in PPS, January 2022

Междувременно у нас миналата седмица официално се потвърди, от 1 април минималната работна заплата ще бъде 710 лева. Това заяви министърът на финансите Асен Василев. Но дори с тези промени, отново ще останем държава с най-ниска минимална заплата в на територията на Европейския съюз.