БНБ съобщава, че с решение на Управителния съвет на Централната банка Калин Христов - подуправител, ръководещ управление "Емисионно", е определен за наш представител в Пленарната сесия и Разширената изпълнителна сесия на Единния съвет за преструктуриране.

Банковата си кариера Христов изгражда изцяло в БНБ, където започва работа през 1997-а като експерт в дирекция "Статистически изследвания и прогнози" към управление "Банково". Работи там до 2002-а, след което специализира в Bank of England. Със завръщането си от Лондон става съветник на подуправителя, отговарящ за управление "Емисионно" на БНБ. През 2003-а вече е съветник на управителя на БНБ. А от 2009-а е подуправител на БНБ, отговарящ за управление "Емисионно", позиция, която заема вече втори мандат, който изтича през октомври следващата година. През този период за кратко той излиза в отпуска, за да стане Министър на финансите в служебното правителство през март 2013-а.

Новата позиция на Калин Христов е свързана с присъединяването на страната ни към Банковия съюз на ЕС. Както пише БНБ, считано от 1 октомври 2020 г. България се присъединява към Единния механизъм за преструктуриране, заедно с присъединяването към Единния надзорен механизъм и началото на тясното сътрудничество между Българската народна банка и Европейската централна банка.

"Единният съвет за преструктуриране (ЕСП) ще поеме функцията на орган за преструктуриране на значимите кредитни институции и трансграничните групи по смисъла на Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 година за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010. ЕСП ще наблюдава също така процеса по планиране на преструктурирането на по-малките банки, така наречените по-малко значими институции.

Като национален орган за преструктуриране на държава членка, участваща в Банковия съюз, Българската народна банка ще има представител в Пленарната сесия и Разширената изпълнителна сесия на ЕСП с еднакви права и задължения като всички останали членове, включително право на глас", пише в съобщението на БНБ.

Наскоро в интервю за Money.bg подуправителят Калин Христов уточни финансовите ангажименти на страната ни към Единния фонд за преструктуриране.

"От участието ни в Единния механизъм по преструктуриране произтича изискване България да извърши първоначална вноска в европейския Единен фонд за преструктуриране (ЕФП) в размер на 81 млн. евро, както и допълнителна гаранция от българското правителство в размер на 32.5 млн. евро. Средстват в съществуващия български Фонд за преструктуриране на банки, където досега имаме натрупани вноски от банките в размер на 701 млн. лева ще бъдат използвани като източник за изплащане на първоначалната вноска и на бъдещи вноски в ЕФП", коментира Христов.

От Единния механизъм за преструктуриране се очаква, при необходимост, той да оказва възмездна финансова подкрепа за оздравяването на жизненоспособни банки, които имат временни финансови затруднения. От създаването си преди пет години до момента обаче, той не само, че не се е намесвал, но и е отказвал подкрепа в пет от случаите, в които тя му е била поискана. Трябва да се знае, че подкрепата се оказва при много детайлни и строги правила и по никакъв начин не може да бъде получена от банка с отрицателен капитал.