Арктическата зона предизвиква нарастващ интерес през последните години, особено в контекста на изменението на климата в посока затопляне. Експерти от "Държавния хидрологичен институт" и Енергийния център на Московското училище за управление "Сколково" в съвместно проучване разказаха за изменението на климата в руската част на Арктика и перспективите за използване на предимствата на този регион при нови условия, пише Прайм.

С измененията в морския лед в Арктика поради глобалното затопляне са свързани нови потенциални възможности, се казва в проучването. Това е преди всичко перспективата за по-интензивно и продължително в рамките на всяка година използване на Северния морски път (СМП). С това са свързани редица мащабни проекти, които се обсъждат в момента, уточняват експерти.

СМП може да се превърне в частична алтернатива на Суецкия канал, с оглед на това, че дължината на маршрута, свързващ Западна Европа и Азия през Суец, надхвърля 23 000 км, докато дължината на Северния морски път е малко над 14 000 км. Освен това, използването на арктическия маршрут, вместо извършването на доставки през Суецкия канал, може да намали емисиите на парникови газове с 23%, а използването на втечнен природен газ (LNG) като корабно гориво - с 38%.

Експертите отбелязват също, че физико-географските особености на Русия и предимно ресурсно-ориентираната структура на нейната икономика, предопределят много важната роля на Арктическата зона на Руската федерация при ползването на природата и нейните ресурси.

По данни на руската статистическа служба "Росстат" за 2020 г., в Арктика живеят 2,1 милиона души, или 1,5% от населението на страната. Това е най-урбанизираната територия в Русия, тъй като делът на градското население представлява средно 88%.

Тук са разположени крупни речни пристанища, има развита градска, транспортна и индустриална инфраструктура. В региона на Арктика са съсредоточени над 30% от проучените и над 90% от потенциалните запаси от въглеводородни енергоносители, значителна част от находищата на злато, калай, никел, мед, въглища, торф. Има в изобилие и горски ресурси, прясна вода, както и наличие на хидроенергия (горещи извори).

Регионът на Арктика осигурява повече от 15% от петрола, добиван в Русия, както и около 80% от природния газ (по данни от 2016 година). Тези две индустрии формират 30% от бюджета на страната и повече от половината от общата стойност на износа.

Делът на Русия в брутния вътрешен продукт (БВП) на целия Арктически регион е 71%, а делът на руската Арктика в БВП на Русия достига 10%, по данни отпреди 10 години. В нито една от арктическите държави няма толкова голяма разлика в съотношението между дела на населението и дела на създавания от него национален продукт, подчертават експертите. Това означава, че на човек от населението в Арктическия регион на Русия се пада много по-висок дял от БВП, отколкото осредненият показател за страната.

Това са основните причини, поради които в Русия, а и не само, имат интерес от по-интензивното използване в бъдеще на Северния морски път. Това би донесло известна икономическа изгода на Арктическите и други държави, а би допринесло и за намаляване на изхвърляните парникови емисии.

Суецкият канал отчита исторически рекорд в доходите през 2021 година

Суецкият канал отчита исторически рекорд в доходите през 2021 година

Проектът за разширяване на Суецкия канал е в ход и ще бъде завършен до юли 2023 г.