Предвижда се цената на всички видове винетки у нас да се понижи с 10%, като намалението ще влезе в сила от януари 2023 година. Така например, най-търсената винетка - годишната, която в момента струва 97 лв., от догодина би струвала 87 лева (след закръгление на цифрата в полза на шофьорите).

Това стана ясно по време на проведено в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) обществено обсъждане на предложените промени в Закона за пътищата и в Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа. На работната среща бяха поканени представители на браншовите организации. Предложенията за промени са направени от министър Гроздан Караджов.

Превозните средства с тегло между 3,5 т и 12 т от 1 юли тази година да плащат между 2 и 7 стотинки на километър за преминаване през второкласните пътища, предлага МРРБ. В момента второкласната пътна мрежа е включена в обхвата на тол системата, но ставката за нея всъщност е нула стотинки на километър.

Данните за приходите показват, че от въвеждането на тол системата у нас близо 2/3 от пътните приходи се събират от винетни такси.

България е поставена в необяснима от икономическа и финансова гледна точка ситуация в сравнение с всички европейски системи, за които е прието около 70% от таксите да се събират от камиони над 3,5 т, а от винетки - около 30%. Отчетите на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) показват, че събраните средства от тол такси през 2020 г. и 2021 г. са около 1/3 от общия приход от пътни такси и са над 3 пъти по-малко от прогнозираните при старта на тол системата 450 млн. лв., посочват от МРРБ.

Нарушен е основният принцип на ЕС "ползвателят/ замърсителят плаща", тъй като въздействието върху пътната настилка от леките превозни средства е несъпоставимо с това от тежкотоварните, категоричен беше министър Караджов.

По думите му, и друга несправедливост трябва да бъде прекратена - шофьорите на леки автомобили сега заплащат винетка основно, за да се придвижват, докато тежкотоварните автомобили извършват търговска дейност и печелят от придвижването си.

В момента тежкотоварният трафик заплаща за преминаването по едва 3115 километра пътища от определените 6050 км, които попадат в обхвата на тол системата. От платените пътища, 803 км са магистрали и 2312 км - първокласни пътища. Републиканската пътна мрежа е близо 20 000 км. Ограниченият обхват позволява на не малка част от международния тежкотоварен трафик да избягва платените пътища и да преминава по безплатните второкласни и третокласни пътища.

Но голяма част от тези пътища категорично не са пригодени за тежкотоварни камиони и биват разрушавани до степен на непроходимост или реален риск за живота и здравето на хората. Обхватът на платената пътна мрежа е определен с Решение на Министерски съвет - 6050 км и той не се изменя. И понастоящем, тя включва автомагистрали, пътищата I и II клас.

"Затова предлагаме от 1 юли 2022 г. автомобили и автобуси над 3,5 т да плащат тол такса за преминаване през близо 3000 км второкласни пътища. Те и в момента са предвидени в обхвата на платената пътна мрежа, но ставката за тях е определена на нула още при въвеждането на тол системата у нас преди две години", обясни вицепремиерът Караджов.

"И понеже важен въпрос е какво се очаква като финансов резултат от изменението в тарифата - прогнозите са, че за една календарна година ще можем да съберем около 485 млн. лв. от тол такси и маршрутни карти. А това е сума, която ще отиде за поддръжката на пътната мрежа, така че тя да бъде в това състояние, в което всички искаме да бъде", обоснова ефекта от промяната министър Караджов.