Ускоряване на влизането на България в еврозоната и провеждането на ключови реформи са очакванията на бизнеса от новия кабинет. 

Работодателите припомниха, че заради предсрочните избори държавата ни е изгубила месеци, в които можеше да подобри законодателната рамка и бизнес средата. 

"Съдебната реформа и намаляването на административната тежест са сред най-важните задачи пред управляващите. Влизането в еврозоната - също", коментира в ефира на БНР Димитър Бранков от Българската стопанска камара. 

По неговите думи, това е едно ключово решение, което ще даде тласък на реформите във всички сектори, ще осигури допълнителен публичен ресурс, който следва да бъде по прозрачен и ефективен начин инвестиран в растеж на икономиката. 

Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал предупреди: 

"Месец април, докато се сформира тоя кабинет, има голям риск да пропуснем реакция навременна и организирана, от страна на държавата, срещу приемането на такива норми, които ще доведат до затварянето на една трета от електроенергийната ни мощност - трите централи в Маришкия басейн."