В България цените на строителството са най-ниските в ЕС, въпреки че стойността им се повишили значително през последната година според проучване на консултантската компания EC Harris.

Разширяването на ЕС оказа сериозно влияние на строителната индустрия в Източна Европа, като в много от новите страни членки цените на строителството са отбелязали силен ръст през последните 12 месеца. За България той е над 20%.

Проучването приема за база за сравнение цените на строителството в югоизточна Англия, за които е приет коефициент от 100 базисни точки.

На тази база България е най-евтината страна в ЕС, като цените на строителството варират между 20 и 45 базисни точки. В Европа България е следвана от Унгария, Словакия, Сърбия, Португалия и Латвия.

Дания е най-скъпата страна в света по строителни разходи, следвана от Швейцария, Ирландия и Швеция.

Великобритания се нарежда на пето място с цени с около 20% по-високи от тези в Германия и Франция и повече от двойно по-високи от тези в Източна Европа.

Изследването е направено на базата на данни, събрани от офисите на компанията по света. То показва големи различия в цените на строителството в Европа и по света.

Според него дори и най-ниските цени на строителството в Европа са почти двойно по-високи от тези в Индонезия, Малайзия и Тайван.

Коефициентът на цените в САЩ варира между 45 и 85 базисни точки и почти същия като този на Сингапур и Хърватия. Като цената на строителството в САЩ е сравнително ниска заради по-малките данъци върху продажните цени на материалите, които заместват ДДС зад Океана и средно са 4.5%.

Цените на строителството се влияят от различни фактори като тип, местоположение, проект, достъп до обекта и др.

При проучването от EC Harris са приели, че всички сгради са изградени според западноевропейските стандарти.

Въпреки това от компанията отбелязват, че винаги ще има различни изисквания и специфики при изграждането на една и съща сграда в различни страни. Дори и в Западна Европа изолационните и отоплителните системи се различават значително в Испания и Швеция например.

Когато строителството покрива само местни стандарти, разходите за него са значително по-ниски, докато когато строителните работи се извършват според международни стандарти, има оскъпяване.