С промени в Закона за местните данъци и такси парламентът увеличи тавана, до който няма да се облагат с данък недвижимите имоти, предаде БНР.
Няма да се облагат имоти с данъчна оценка до 1680 лева включително. Досега таванът бе 1400 лева.

Сериозен спор предизвика увеличаването на данъка за товарните автомобили. Мартин Димитров и Ясен Попвасилев от ОДС заявиха, че от Министерството на финансите не дават логичен отговор на въпроса защо тези данъци се увеличават повече от заложеното в съответната директива на ЕС.

Заместник-министърът на финансите Георги Кадиев обясни, че е приложена практика от Белгия и че това е консултирано със Съюза на превозвачите, съобщи News.bg.

Депутатите гласуваха още, че ако до края на януари общинските съвети не определят размера на таксата за битови отпадъци, от всеки длъжник ще се събира таксата, определена за предходната година.